Vitamin B12 mangel

Spørsmål

Jeg har over lengre tid vært trøtt og muskelsvak. Keg er i jobb, men merker at arbeidet ikke har god kvalitet fordi jeg føler meg sliten. Jeg har vært hos fastlegen og tatt blodprøver. De viste normale funn på de fleste områder, inkl Hb og jern, men B12 nivået var på 151. Referanseverdier er mellom 113 og 650. Legen tok nye prøver men disse var noe lave men indikerte ikke at jeg bør ta B12injeksjoner i følge min fastlege. Jeg opplever at dette funnet av lavt B12 er et viktig spor i forhold til mine symptomer. Hva betyr det for helsetilstanden å gå med et lavt B12-nivå over år? Må jeg avvente en forverring i symptomene før jeg kan få b12injeksjoner? Via kosten kan jeg øke inntak av kjøttprodukter for å øke tilskudd av vitaminet. Hvor raskt vil jeg merke en endring i 12nivå i blodet ved å begynne å ta Afi B total for eksempel+ Hvilke andre tilstander ut over pernesiøs anemi følger av lavt B12 nivå? Hvordan avdekkes disse?Relevante sykdommer/medisiner: Irritabel tarm. Gjennomført coclonoskopi 2003. Fjernet en pollypp.

Kvinne, 51 år

Svar

Hei

Vitamin B12 har først og fremst betydning for nervesystemet og for produksjonen av blodceller. Ved langvarige, alvorlege mangeltilstandar kan ein få alvorlege nevrologiske og psykiatriske tilstandar og anemi. Dette ser ein idag relativt sjeldan i Norge. Vitamin B12 mangel blir vanlegvis oppdaga før det får utvkla seg til alvorlege tilstandar.

Eit vanleg problem i medisinen er å finne grensene mellom det normale og det sjuke. Dette gjeld også for påvisning av vitamin B12 mangel. Det er også slik at ulike laboratorier opererer med ulike grenser - noe som har sin bakgrunn i ulike målemetodar for vitamin B12.

For vitamin B12 er det ei brei såkalla "gråsone". Eg kan ikkje angi nøyaktig korleis gråsona blir for det laboratoriet som din lege brukar. Men for at du skal forstå kva eg meiner kan eg foreslå at B12-verdiar under 90 betyr sikker B12-mangel og verdiar over 200 at det heilt sikkert ikkje foreligg mangel. Det betyr at mellom 90 og 200 er det usikkert om det foreligg B12-mangel eller ikkje.

Legen har imidlertid metodar for å kome nærmare sanninga. Spesielt to blodprøvar er mykje brukt. Det er homocystein og metylmalonsyre. Homocystein stig ved vitamin B12-mangel, ved folatmangel og ved mangel på vitamin B6. Metylmalonsyre er imidlertid nokså spesifikk for mangel på B12. Er desse prøvane normale, er det svært lite sannsynleg at du har plager som kan tilskrivast B12-mangel. Ein kan sjølvsagt likevel ta tilskudd med B12 for å sikre at ein ikkje får mangel. Dette vil imidlertid ikkje medføre at ein blir friskare.

Symptoma på reell vitamin B12 mangel kan vere slapphet, trøtthet, ubalanse, nedsatt følelse i beina, kraftesløshet i beina, mentale forandringar og mange fleire. Problemet er at ei rekkje andre tilstandar kan gi dei same plagene. Derfor er det nærmast umuleg å stille diagnosen B12 mangel på symptomene pasienten har. Det må målingar til.

Dersom du har ein reell B12-mangel, bør du etter mitt skjønn få sprøyter med B12 i starten og kan så gå over til tabletter (TrioBe) som vedlikehaldsbehandling etter kvart. Ved B12 behandling vil ein merke betring etter kort tid og betringa kan merkast i opptil eit år etter oppstart med behandling. Men merk: Det skjer kun dersom du har ein reell mangel og ikkje kun har middels lave verdiar i blodet.

Eg trur svara på dei andre spørsmåla dine er innbakt i det eg har skrive over. Lykke til!!