Vit B12

Spørsmål

B12-mangel
9. mai - vitaminundersk. konstatert, B12, B9 og D. Homocystein høyt. Prøver vedl. Hatt fastlegen siden 06/2014. Har tidl. vært litt lav på D-vit. Fastlege ville ikke gi en årlig blodprøve, han ønsket se sympt. først. Gikk til privatklinikk. Heldigvis oppd. B12-mangelen. Gitt TrioBe fra klinikk. 21. juni fastlegeoppf. F-lege opptatt av at MME blodp. manglet. Bestiller MME, homocyst., rød blodlegem størrelse, B12 og cøliakiprøve, mens jeg aktivt står på TrioBe. Resultater B12 innenfor grense men lavt. B9 innenfor, Ho. og MME normalisert. Cøl. ubesvart. Tarmfunk. ser ut til å være i orden.

Finner at Norsk legemiddelhåndbok sier: "Behandling
Parenteral eller peroral (fås på godkjenningsfritak) tilførsel av cyano- eller hydroksokobalamin. B-vitaminpreparatet Trio Be er ikke egnet til behandling av vitamin B12-mangel."

http://bit.ly/2946wD2

Dose bør være over 1000 mcg, noe man kun finner i B12-sprøyter fra Felleskatalogen.

Symptomer:
Mars en akutt forhøyet blodtrykk i hvile kl 23, ga seg etter nattesøvn.
April en grusom forverrelse av tinnitus. Minste bevegelse av hode gir ressonans. Verste over e. 1 t., men vedv. fl. dager.

Har ellers hatt mange diffuse sympt. nå og da i mer enn 5 år. Venstresidig grenblokk, klarert fin med CT-skann. Mye muskelplager og verk. Overfølsom for stress, lyder og lukter. Var sjåfør, men måtte slutte, stress og møtte vegg. Nå på AAP.

Vært kosttilskuddsfri i 9 mnd forut for bl p. Har ikke brukt medisiner på 15 år. Første og siste var Fontex. Forrige FL 2014 ville tilby antidep. Takket fl. ganger nei. Engst. for hjertet, byttet fastlege 2014, angst forsvant på 1 mnd. Kom m. et hav av spørsmål og papirbunke til ny FL. Hans første tanke - helseangst.

Spørsmål:
Haptocorrin som transportør. Cyano-, Hydroxo-, kofakt. Methyl- og Adenosylcobalamin bedre opptak?
5 uker på TrioBe fortsatt mye sympt. Spør FL om B12-sprøytebeh. Får 1000 mcg cyanocob.
Intracellulære prøver? Videre?

www.b12d.org
symptomoppfølg viktigst
http://bit.ly/1LhSTqz

Svar

Hei,
Først la meg beklage sent svar. Vi har noen tekniske problemer.

Jeg tror at TrioBe er ok for deg fordi du ikke er veldig lav på B-12. Jeg vil foreslå at du tar TrioBe og evt ekstra vit D3, ca 2000 IU/dag i ca 6 måneder, går ut i solen hver dag, og spiser variert kost og evt ta imot tilbud om antidepressiva inntil vitamin nivåene dine er normale. Hvis det ikke er markert bedring på TrioBe innen 6 måneder, er det mulig du trenger injisert B-12.

Lykke til!

Mvh,

Nina Bryhn, MD