Virker Paludrine?

Spørsmål

Paludrine.
Jeg har faatt hoere at Paludrine ikke lenger anbefales som malariaprofylakse av Reiseklinikken fordi den ikke har noen virkning. Stemmer dette?

Jeg gjoer feltarbeid paa landsbygda paa Sumatra og har faatt Klorokin og Paludrine av legen. Har vaert her siden september 2002 og skal vaere her fram til juni dette aaret. Siden det fortsatt er ei god stund til jeg reiser hjem hadde det vaert fint aa faa vite sikkert om jeg kan kutte ut Paludrine eller om jeg boer fortsette aa ta den i tillegg til Klorokin.
Mai.

Kvinne, 26 år

Svar

Paludrine (proguanil) virker på noen malaiaparasitter, men ikke på andre. Derfor skal dette stoffet ikke brukes alene. I kombinasjon med klorokin som det også er mye resistens mot kan det gi en akseptabel beskyttelse, og det har lite bivirkninger. Tilleggseffekten av Paludrin er imidlertid så liten i Asia at jeg tror de fleste norske infeksjonsmedisinere mener at den effekten ikke rettferdiggjør en så mye mer tungvint dosering. Paludrin må tas hver dag, klorokin tas en gang i uken. Men det er helt i tråd med WHOs retningslinjer å gi begge.

Der malariarisikoen er stor er kombinasjonen klorokin og Paludrine ikke lenger forsvarlig. Dette gjelder for eksempel de fleste steder i Afrika. På Sumatra er risikoen for den farlige falciparum malaria forholdsvis liten.