Viagra, Uprima og Cipramil

Spørsmål

Er viagra og uprima reseptpliktige?

Jeg er bruker av cipramil. Virker den inn på potens?

Medisiner: Cipramil

Mann, 62 år

Svar

Hei!

Begge de to medisinene du nevner er reseptpliktige. Grunnen til dette er at medisinen ikke skal brukes av alle og at enkelte tilstander og medisiner ikke kan kombineres med disse medisinene.

Cipramil kan virke inn på potensen. Dette kan skje i forskellig grad fra person til person, men det er altså en kjent bivirkning.