Vektproblem og trøtthet

Spørsmål

Jeg har problmmer med å gå ned i vekt, er plaget med ekstrem trøtthet og har premenstruelle plager med vektøkning, nedstemthet, økt sultfølelse. Jeg blir fort sulten etter at jeg har spist vanlig middag, og veldig sulten mellom måltidene til tross for at jeg spiser normal og sunn kost. Når jeg får denne sultfølelsen må jeg ha noe som er søtt og gjerne fett (sjokolade, kake, brød med smør og søtt pålegg), det nytter ikke å drikke et glass vann eller spise en gulrot, sulten stilles ikke før jeg får noe søtt. I samband med denne følelsen er jeg også slapp og svimmel. Jeg har tidlgere (1999) veid 115 kg, men reduserte vekta til 75 kg vha GreteRoedekurs. Har fulgt denne måten å spise på til dels i etterkant, men har hatt en jevn økning til nå 93 kg de siste 2 årene. Da jeg veide 75 kg var menstrasjonen borte, jeg fikk beskjed om å øke inntak av mat og gå litt opp i vekt, selv om jeg nå hadde en normal BMI. Menstrasjonen kom tilbake da vekta passerte 77-78 og har siden vært normal.
Har de siste 5-6 årenne vært gjennom store forandringer i livet, flytting flere ganger, skilsmisse, dødsfall i nær familie, studier og ny jobb, noe som gjør at stressnivået har vært høyt.

Nå svarer ikke kroppen på at jeg prøver å gå ned i vekt, til tross for at jeg følger sunt kosthold og trim. Når resultatene uteblir gir jeg opp og "trøstespiser" "ulovlig" føde.
Innhold av thyroxin i blodet er tilfredstillende.
Blodtrykket har en tendens til å være for høyt, og jeg plages med svimmelhet når jeg reiser meg fort opp/ og som nevnt tidligere; sannsynlgivis har lavt blodsukker mellom måltidene.

Jeg ønsker en vektreduskjon da dette vil bedre mitt blodtrykk, samt at denne trøttheten hemmer livskvaliteten i høy grad, blant annet det at trening og aktivitet ville være bra både for blodtrykk og vektreduksjon. Kan jeg være insulinresistent?

Relevante sykdommer/medisiner: Hypothyrose (siden 1998), behandles med levaxin, 0,15 og 0,10 mg annen hverdag (autoimmune sykdom i thyroidea i forkant an diagnosen)
Fedme (BMI 30) Veier 93 kg, 1,77 m
Hypertoniker (siden 1998) Cozaar 50 mg x 1

Kvinne, 41 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei
Du klarte altså å gå ned i vekt frå 115 til 75 kg med Grete Roede kurs. Så har vekta gått opp igjen til no 93 kg. Det kan kanskje vere ein liten trøst at det å gå ein del opp igjen i vekt etter slanking er meir regelen enn unntaket. Det ser ut til at hjernen nokså raskt innstiller sine vektregulerande system på nye nivå når vi går opp i vekt. Omstillinga når vi går ned i vekt synes ikkje å vere så rask. Det er altså prosessar i sentralnervesystemet som strever etter å vedlikehalde ei (unormalt) høg kroppsvekt så snart denne vekta er etablert. Det er likevel sjølvsagt ikkje umuleg å gå ned i vekt varig, men det er vanskeleg og ein må vere førebudd på tilbakefall.

Mange anbefaler i dag å redusere vekta over nokre månader for deretter å vedlikehalde den oppnådde vekta før ein eventuelt på nytt forsøkjer å gå ned i vekt. Målet for vedlikehaldsfasen er kun å halde vekta på eit jamnt nivå. Slike vedlikehaldsfaser er like viktige som vektreduksjonsfasene. Under vedlikehaldsfasene skal hjernen få tid til å innstille sine system på den nye vekta.

Dei enkle råda for vektreduksjon står fast: 30 minutt aktivitet dagleg. 3 hovedmåltid og 2-3 småmåltid dagleg. Vatn som tørstedrikk. Fem grønsaker og frukt dagleg. Fettreduserte kjøtt- og meieriprodukt. Grovt brød og cerealer. Lite kaker, sjokolade, snacks etc.

Det er også viktig å gripe tak i daglege rutinar som er uheldige i vektreguleringa. I nokre tilfelle kan det vere nødvendig med atferdsterapi – individuelt eller i grupper.

For å gjennomføre varige vektendringar, treng du profesjonell støtte over tid. Det mest naturlege valget for ei slik oppgåve vil vere ein fastlege som du har tillit til.

Du meiner at du lever sunt når det gjeld trim og kosthald. Det er viktig å vere klar over at dette gir ein stor helsegevinst uavhengig av om det medfører vektreduksjon.

Du mista antakeleg menstruasjonen pga det svære vekttapet over kort (?) tid. Kroppen oppfatta det slik at du hadde lite tilgang på mat. I slike situasjonar vil kroppen spare på energien og kutter dermed ut menstruasjonen. Hadde vekttapet ned til 75 kg gått svært langsomt ville dette antakeleg ikkje ha skjedd.

Insulinresistensen aukar etter som vekta aukar. Ut frå det du skriv kan eg ikkje uttale meg om du er meir insulinresistent enn ei gjennomsnittskvinne med same alder og same BMI som det du har. Du bør imidlerid få målt blodsukkeret ditt (og det reknar eg med er gjordt).

Nokre råd mot søthunger: Spis ofte – dels for å unngå å måtte spise store måltid, dels for å halde blodsukkeret så jamnt som muleg. Det er spesielt viktig å spise skikkeleg lunsj slik at du ikkje har ulvehunger til middag. Skal du spise noe søtt, så spis det like etter eit hovudmåltid, då blir dei uheldige effektene mindre og du blir ikkje freista til å spise så mye som når du er svolten. Det finst elles mange råd på nettet mot søthunger (bruk søkeord "søthunger").

Lykke til.

Vent litt. Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Send inn ditt spørsmål nå, og få svar fra en lege på mail innen 3 dager fra kr. 259,-.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Skriv inn spørsmålet her:
0/2000 tegn