Veksthormon

Spørsmål

det begynte med at jeg fikk en diagnose manisk depresiv og har på vist mulagi bled uføretrgdet for flere å siden.
tenkte mye på at den maniske diagnosen ikke stemmte. jeg hadde mye smerter i ledd og var følsom for varmt og kalt tengte på fibromylagia leste alt om dette og der kom jeg in på hormoner.testet stoffskiftet og det var bra. så leste jeg mere om hormoner. symptomene jag har stemmer med hva veksthormon mangel og mye av det samme med testosteron mangel er. leste mye om barn med veksthormonmangel at man er fød for tidlig og symptomene stemer i forhold til meg. så om puberteten symptomene det stemmer og så om voksne symptomene stemmer. stemmer også med alderen jeg bled utmattet sent 20 til tidlig 30 årene for da går veksthormonet veldig mye ned. så jeg ville ha en prøve på veksthormonet. i mange land er den nedre grensen for veksthormon behandlig satt ti 0.4 men i norge er den strengere. men dette har egentlig ingen betydning så jeg ville ha en stimulerings test/ stresstest for å se om det virket ( gir nok). lave verdier pluss symptomer da burde dette vært en grei sak. jeg har lest at symptomer skal teller mer en verdiene i en blodprøve. har sakt at dem må ta hensyn til symptomene men ingen vil høre.testosteron behandlingen bled begynt av en annen lege når fastlegen var på ferie. er mye bedre etter testosteron behandlingen.jeg føler meg sånn man er før feberen slår ut gå og murrer på noe om du forstår hva jeg mener, jeg går også på dopamin medesin for rassløse ben og da kan du bli mer manisk og det blir jeg heller ikke. hadde jeg fåt en stimuleringstest så kunne jeg ha slått meg til ro med resultatet viss det viste seg jeg var bra og bare levd livet videre, men så lenge jeg ikke får testen går jeg bare rundt og tenker at jeg kunne blit frisk. gjør alt jeg kan i forhold til veksthormon mangel trener i forhold til det spiser i forhold til det og det hjelper.

Svar

Hei,

Jeg forstår at du har mye du tenker på. Jeg synes du skulle ta med deg disse korrespondansene til endokrinologen/fastlegen og se om han/hun vil gjøre/rekvirere en stimulerings prøve. Hvis den viser at du har nok GH, da må du slå deg til ro med det, tror jeg.

Mvh,

Nina Bryhn, MD