Var ulykken årsaken?

Spørsmål

Jeg bistår min sønn som ved skadetidspunkt var 56 år. For enkelhets skyld bruker jeg jeg-formen. I 2011 hadde jeg et meget stygt fall i min bolig, fra første etasje og ned i kjelleren via en åpen kjellerlem, gammelt hus .Jeg gikk hodestups via åpning til kjeller og en meget bratt trapp. Hell i uhell, jeg traff med hodet en kraftig spiker og i stedet for 2,2 meter fallhøyde, pluss kroppslengde, bidro spikeren til en liten dreining og beskjeden forsinkelse. Uten denne hadde jeg mest sannsynlig strøket med.. Siste treffpunkt før sementgulv ble et av nederste trinn av trappen. min hø s, rett over korsrygg fikk et voldsom slag, den kjøttfulle delen. Det ble en enorm indre blødning og i to måneder var hele ryggen blåsvart fra nakke, til rumpe med avslutning lårfestene. Jeg landet på hø skulder, endte på rygg med slag mot hodet. Rumpe fikk slag. Jeg svimte av en kort stund. Da jeg våknet og skulle forsøke å reise meg oppdaget jeg at hø skulder var vridd av ledd. Jeg har ikke noe minne av at jeg fikk tatt meg for. Kortversjon av skadeomfang. capsulitt hø skulder. 8 mnd senere MR viser "svær artrose og påleiringer". Jeg hadde før ulykken full bevegelighet i overkropp og skuldre. I dag har jeg permanente smerter, særlig ved bruk skuldre med armer. Sitat. "Han presenterer nå et svært invalidiserende dobbeltsidig skulderproblem, har fått tilbud om protese i hø skulder". Treffet nede på hø s av columna på kjøttdelen, ga smerte umiddelbart. Dette smerter, nær sagt ved alle ryggbevegelser. Ligge, sitte, gå, er ugreit. Subjektivt er det min opplevelse av traumet at ryggens treff mot trappetrinn er roten. I 2011 kom utposning ved treffpunkt grunnet blødningen, synlig også i dag. "Det er mest sannsynlig at lenderygg plager skyldes vanlige aldersforandringer (degenerative forandringer". "ikke sannsynlighetsovervekt for at falltraumet har gitt varig medisinsk inv". Jeg har en helt annen opplevelse. Hvilken annen forklaring kan stå seg? Mine lenderyggplager , er meget reelle. Jeg synes påstanden om degenerative forandringer, i dette tilfelle, ikke lyder riktig.
Og ellers, intet er på stell og i denne sammenheng, burde jeg kanskje fremmet også andre spørsmål.

Svar

Hei.

Her har jeg nok aldeles for lite informasjon til å skulle kunne gi noen sikre uttalelser. Spørsmålet ditt er naturligvis godt, og jeg synes derfor at hans fastlege skal ta stilling til dette, utfra gjennomgang av hans journal, samtale med din sønn osv.

Det jeg rent generelt kan tenke om det du skriver, er følgende:

Hvis der er påvist degenerative forandringer i korsryggen (="slitasje"), hvilket jeg forstår det er, så er disse faktisk udiskutabelt tilstede. Jeg går sterkt ut fra at dette har blitt påvist ved røntgen. Isåfall er dette objektivt påviste og sikre forandringer, og ingen "påstand om degenerative forandringer", slik du omtaler det som. Hadde det ikke vært dokumentert ved røntgen, så kunne man ha kalt det en "påstand", men altså ikke når det faktisk er påvist.

Spørsmålet er så om han hadde hatt disse slitasjeforandringene også om han ikke hadde hatt det fallet, eller om de har kommet som følge av fallet.

Tiden kan som kjent ikke skrues tilbake, og fallet kan ikke gjøres ugjort. Derfor vil vi aldri få vite med sikkerhet om han hadde hatt sine degenerative forandinger i korsryggen også om han ikke hadde hatt det fallet.
Det er selvfølgelig mulig at han hadde hatt de samme slitasjeendringene som han har nå, også om han ikke hadde falt. Og degenerative forandringer skjer vanligvis over lang tid og oppstår gradvis, og vanligvis ikke som følge av enkelttraumer som f.eks. et slikt fall.

Så mye kan tyde på at fallet hans ikke har vært årsaken til slitasjeforandringene i korsryggen, men dette er generelle betraktninger, og ikke et konkret svar for din sønns vedkommende.

Så til skuldrene: Skulderen var ute av ledd. Det disponerer for senere komplikasjoner og plager, slik han har nå. Men det var påvist "svær artrose" (=slitasje) kun 8 mnd etter fallet, og det taler for at denne artrosen / slitasjen har startet lenge før fallet. Men så kan fallet og det at skulderen var ute av ledd, ha forverret skulderplagene betydelig, og kommet "på toppen" av artroseplagene.

Han har nå "et svært invalidiserende dobbeltsidig skulderproblem", forteller du, og han har tilbud om proteseoperasjon. Det er fordi spesialistene mener at han vil ha nytte av dette, både for mer bevegelighet og for reduserte smerter. Jeg tenker at det bør han sterkt overveie å takke ja til, siden han kan få en langt bedre livskvalitet av det. Og hvorvidt han skal takke ja til protese, er jo også et spørsmål som ikke avhenger av om fallulykken har vært en årsak eller ikke. En nytteverdi av en vellykket proteseoperasjon vil være like stor, uansett om fallet har hatt noe med saken å gjøre eller ikke.

Håper at informasjonen og min høyttenking her kan være til nytte. Ha det bra.