Vaksiner til Thailand

Spørsmål

Hvilke reisevaksine bør barna på 5 og 8 år
ta, når de skal reise til Thailand(Phuket)
i sept.De har tatt alle vaksine fra fødsel av på helsestasjonen

Kvinne, 33 år

Svar

Barna trenger bare hepatitt A vaksine, men dere foreldre må sørge for å ha oppdaterte vaksiner mot difteri, stivkrampe og polio.

Se også www.reiseklinikken.com.