Vaksiner til Argentina

Spørsmål

Hvilke vaksiner trenger man før man drar til Argentina?

Kvinne, 18 år

Svar

Om du har fått barnevaksinene på skolen (inkludert MMR) trenger du bare hepatitt A-vaksine.