Vaksiner hos fastlegen

Spørsmål

Er det egentilig nødvendig å dra til en spesialist på reisemedisin når man skal ut å reise. Er det ikke like bra, og billigere, å dra til fastlegen sin?

Mann, 29 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Jeg er glad for at du spør om det.

Jeg gjør har gjort alt jeg kan for å spre opplysning om reisemedisin, jeg har laget kurser for leger og helsesøstre, jeg har laget en hjemmeside: www.reiseklinikken.com, og jeg har gitt intervjuer i TV, radio, ukeblader og aviser, og jeg stiller opp her i lommelegen.no. Men det man oppdager er at det er alltid individuelle vurderinger, som krever reisemedisinsk kompetanse. Trenden de siste årene har vært at Gud og hvermann har fått lisens for gulfebervaksine, og leger uten spesiell interesse tilbyr reisemedisin, kanskje for å yte service, kanskje fordi de tror de kan tjene noen penger på det. Det vanlige er at legekontorer lar sykepleiere besørge hele konsultasjonen. Selv får jeg stadig telefoner fra sykepleiere med spørsmål, fordi, som de sier, legen som har ansvaret for tjenesten ikke har greie på reisemedisin. Jeg får telefoner fra pasienter som sier de har fått beskjed fra legen sin om å ringe meg for å få beskjed hva legen skal gjøre, og så skal han/hun ta honorar for arbeidet etterpå. Og det gis feil malariamedisin, og en masse unødvendige vaksiner. På den annen side er det at noen sier de er spesialister på reisemedisin ingen garanti. Visse større vaksinasjonsskontorer i Oslo og Bergen bruker til og med legesekretærer til å besørge vaksinasjonskonsultasjonene!

Svaret på ditt spørsmål er at det sannsynligvis ikke blir billigere å gå til din fastlege, og om han/hun ikke er spesielt interessert i reisemedisin er det overhengende fare for at du får en uprofesjonell konsultasjon. Det er dessuten stor sannsynlighet for at din fastlege ikke har vaksiner på lager, og du må da få resept, for å gå på apoteket, og komme tilbake en annen dag. Og kanskje har ikke fastlegen registreringsfritak for en av vaksinene du trenger.

Fremfor alt: vokt deg for useriøse aktører når det gjelder de større private vaksinasjonskontorene, spør om det er legesekretærer som besørger vaksinekonsultasjonene.

Gå enten til en kommunal helsestasjon, hvor reisemedisinen besørges av helsesøstre som har gått på kurs hos meg (eller i hvert fall et kurs som jeg har satt i gang) eller gå på Reiseklinikken, om du bor i Oslo eller omegn. Om du bor et annet sted, vil helsestasjonen kunne fortelle deg hvor du trygt kan få vaksiner.