Utredningstilfelle

Spørsmål

Jeg har noen helseplager som bekymrer meg. Jeg er plaget av noe svimmelhet, /rusk/ i øyet som ikke er rusk men som gir meg dårligere syn (kommer og går raskt), varmeintoleranse (føler at almenntilstanden min blir dårligere og jeg føler meg sliten hvis jeg blir utsatt for plutselige temperaturøkning som f eks i badstu eller i solen om sommeren), fornemmelser i armer og ben (varm eller tung/ død). Jeg kan også kraftig nattesvette som kommer og går. Har ikke funnet noen bestemt syklus for svettingen, men jeg tror det kan være en sammenheng mellom nattesvette og eventuelle herpesutbrudd.

Jeg har vært hos fastlegen min flere ganger for undersøkelser. Jeg har blitt undersøkt for bl a stoffskifteproblematikk, diabetes, reumatiske lidelser og MS. Jeg har selv vært redd for MS så derfor tok de bildet av hodet mitt (dette har skjedd to ganger. Første gangen var i 2003 etter at jeg opplevde en lengre tid med svimmelhet. Den siste MR var våren 2007. Begge gangene var det bare hodet). Ingen av bildene viser noe galt. Jeg har også fått kontrollert øynene mine hos øyelege og fått en nevrolog til å foreta kontroll av armer og ben (nervetråder og muskler) ved hjelp av elektiske signaler. Men alle disse nevrologiske undersøkelsene har ikke påvist noe galt. Jeg var hos min fastlege i forrige uke og har nå fått henvisning til ultralyd pga litt forhøyet kreatinin (nyre).

Så til spørsmålet. Jeg føler at noe er galt med meg, men de medisinske testene gir meg lite informasjon. Kan dere gi meg noen pekepinn på hva som kan være galt, eller hva bør jeg gjøre for å avdekke min helsesituasjon ytterligere. Og dette med varmeintoleranse, hva slags sykdommer har dette som symptom? Jeg håper på et svar som kan gjøre meg klokere.Relevante sykdommer/medisiner: Jeg har røyket 17 år, men har aldri vært noen storrøyker. Jeg har herpes 1 viruset.

Mann, 37 år

Svar

Hei !

Vel, det er som kjent lov å spørre, og jeg forstår meget godt din frustrasjon over at man hittil ikke har funnet noen forklaring på dine plager.
Men la meg dessverre med en gang dempe forventningene dine en del, i forhold til hva du kan få ut av en internettkonsultasjon som dette, i ditt tilfelle.
Grunnen til det er følgende:
Når man ikke hittil har greid å få noen som helst hint om hva som evt kan feile deg, etter tallrike legeundersøkelser og utredninger, så er det selvfølgelig enda vanskeligere, dvs aldeles umulig å skulle si noe som helst fornuftig om det UTEN muligheten til klinisk undersøkelse, utredninger, tilgang til journal mhp utredningsresultater osv osv.

Det jeg kan si, er at det du beskriver av symptomer, IKKE er typisk eller forenlig med en -1- spesifikk medisinsk tilstand. Man må derfor tenke meget bredt (slik det allerede er gjort) og fortsette utredningen.
Utredning er det rene detektivarbeidet, og krever tid. Man bruker i bunn og grunn eliminasjonsmetoden, idet man utelukker muligheten for den ene sykdommen etter den andre, for på den måten å prøve å sirkle inn en eller flere mulig diagnoser.

Varmeintoleranse slik du spør om, ser man ofte ved for høyt stoffskifte, og noen har også beskrevet det ved MS, men begge disse tilstandene har du jo fått utelukket.

Jeg har ikke noe behov for å være moraliserende eller å vifte med pekefingeren, men når du først tar opp dette med røyking selv, så kan jeg fortelle deg at det å røyke er å systematisk forgifte kroppen med over 7000 helseskadelige stoffer, inklusiv cyanid, kullos m.v., så har man en eller annen uspesifikk og vanskelig diagnostiserbar helseplager, så er det nok lurt å vurdere å kutte røyken, for å se om det bedrer helsen (hvilket det oftest gjør) Jeg sier med dette overhodet ikke at røykingen er årsaken til dine helseplager, så enkelt er det nok ikke, men at du ville få en bedre helse av å kutte røyken og at det i beste fall også kunne virke inn på noen av dine plager, det kan man slett ikke se bort fra.

Det at du har herpes 1 hvilket du tar opp, er ikke et poeng i det hele tatt i denne sammenhengen. 95% av befolkningen har antistoffer mot herpes 1, så det er nærmest for en normaltilstand å regne.

Du håpet på et svar som kunne gjøre deg klokere, og det er et plausibelt ønske, men jeg er nok ikke så overbevist om at jeg har klart dette, men dette har da altså å gjøre med at dine problemer og symptomer er av en slik natur at den eneste måten du kan komme videre med dette på, er å holde en tett kontakt med din fastlege videre, hvilket er det jeg anbefaler.

Ønsker deg uansett lykke til !

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Kommersiell tjeneste Få svar innen 3 dager for 259,-

Haster det? Snakk med en lege via video .

Legetime via video
Birgitte Lund Saltvik
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-