Trenger jeg legeattest?

Spørsmål

Skal reise til Mellom-Amerika. Trenger jeg legeattest for å ta med disse medisinene.

Sykdommer: Migrene
Medisiner: Maxalt Rapitab
Imigran

Kvinne, 48 år

Svar

I norge deler vi legemidler inn i A, B og C-preparater. A og B er preparater med misbrukspotensiale, for eksempel sterke smertestillende medisiner og sovemedisiner. Når det gjelder slike preparater må man ha en såkalt Schengenattest (som apoteket, og ikke legene utsteder) ved reiser inenfor Schengenområdet. Man kan da ha med seg A og B prepatarer for inntil en måneds eget forbruk. Utenfor Schengenområdet har ingen norsk myndighet rett til å utstede noen tillatelse til å ta med slike legemidler, så da må man enten la være å ta dem med, eller søke mottagerlandet om tillatelse. (Det gjelder riktignok egne regler for skip)

Når det gjelder Maxalt Rapitab og Imigran er er de C-preparater, og de skal det ikke være noe problem å ta med, med eller uten legeattest. Men du må ha dem med i originalpakning, helst med ditt navn på. Ingen toller vil like å finne en boks med navnløse piller.