Testoteron og Fri Testoteron Indeks, hva er det?

Spørsmål

Har tatt blodprøve på legesenteret, tok da testosteron prøver. Fekk tilbake melding at s-testosteron er 6 (ref8-35). Men fritt testosteron indeks var 6,9 (ref 2,3-9,9). Får beskjed frå labratoriet at "noe lav testosteronverdi men normal FTI. Derom ein bruker midler eller kosttilskudd som kan ligge bak dette, er einaste behandlinga å slutte med det aktuelle". Men eg bruker hverken kosttilskudd eller medisiner. Er den lave testosteronverdien noko å bekymre seg over, eller bør behandles? Og hva betyr svaret eigenltig, forklart på ein folkelig måte?

Svar

Hei.

Mesteparten av testoteronet vi har i kroppen, er bundet til et bærerprotein som heter SHBG, Sexual Hormon Binding Globulin. Når testoteronet er bundet til SHBG, har det ingen biologisk virkning i kroppen, det er altså passivt. Det er som et slags "depot" av uvirksomt testoteron. Kun den lille andelen av testoteronet som ikke er bundet til SHBG, har effekt i kroppen.
Når man måler testoteron i blodet, får man et tall som inkluderer alt testoteron, dvs både det som er bundet til SHBG og den lille aktive andelen som er fritt i blodet og biologisk aktivt i kroppen.
Det har altså ikke så stor informasjonsverdi å måle disse to samlet.
Derfor opererer man med et begrep som heter FTI, Fri Testoteron Indeks. Dette er et mål på biologiske aktivt testoteron i kroppen.
Man regner det ut slik:
(Testoteron x 10) delt på SHBG = FTI

Da kan man av det regnestykket / formelen skjønne følgende:
Har man HØYE nivåer av SHBG i kroppen, så blir FTI lavere.
Lavere verdier av SHBG gir høyere FTI-verdier.

Du har da etter alt å dømme relativt lave SHBG-verdier, hvilket betyr at SHBG-et ditt ikke "tar opp" så stor andel av testoteronet ditt, og en større andel av testoteronet ditt blir fritt tilgjengelig i kroppen og biologiske aktivt, og det ser vi av ditt normale tall for FTI.
Sagt med andre ord har du gode og normale nivåer av fritt testoteron i kroppen din, det som har effekt i kroppen, fordi du har relativt lave verdier av molekylet som binder testoteron (SHBG)

Ut fra tallene alene her, ser alt normalt og greit ut. Men alle blodprøvesvar skal og må tolkes i hvert enkelt tilfelle av den legen som har rekvirert prøvene og som kjenner pasienten OG vet grunnen til at prøvene ble tatt, dvs vet noe om pasientens evt symptomer og problemer osv, for prøvesvar må alltid sees i forhold til pasientens symptomer og gir sjelden noen fullgod informasjon alene og i seg selv.

Diskuter derfor dette videre med fastlegen din nå, med denne nye kunnskapen du her har fått om dette. Ha det bra.