Testikler, blodprøvesvar m.v.

Spørsmål

Jeg har to spørsmål:

1. Smerter i testiklene
For en måned siden gikk jeg til legen på grunn av smerter i høyre testikkel. Smertene har vedvart og fordeler seg nå likt på begge sider. Jeg har gjennomgått ultralyd og en rekke blodprøver uten at noen årsak er funnet. Må jeg slå meg til ro med at jeg må leve med dette ubehaget og de konsekvensene det har for seksualliv og annen livsutfoldelse?

2. Leverfunksjon og stoffskifte
I forbindelsen med undersøkelse av testiklene ble det tatt en del blodprøver. Disse ga ingen holdepunkter i forhold til det jeg opprinnelig gikk til legen for, men ga noen overraskende funn i forhold til leverfunksjon og stoffskifte. Det ble tatt supplerende prøver i to omganger. Etter å ha vurdert alle prøveresultatene i sammenheng, er legen kommet til at så lenge jeg føler meg frisk, er dette ikke noe jeg behøver å gå videre med.
Jeg har god tillit til legen jeg har vært hos, men føler likevel uro ved at årsaken til forhøyede verdier forblir ukjent:

ALAT ca 140 (ultralyd av lever ga ingen funn).
Ferritin ca 300 (men jern 14)
S-CEA 6
TSH ca 6 (men med fritt T4 på 21)
Mikroskopisk blod i urinen alle tre ganger. (ikke blod i avføring)

Bør jeg slå meg til ro med at dette, eller bør jeg forsøke å få disse avvikene nærmere undersøkt? I så fall, hvordan bør jeg gå frem?

Mann, 49 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei !

På ditt spørsmål nr 1, er det meget mulig at du må slå deg til ro med det svaret du har fått. Det er tilnærmet utenkelig at det er noe galt med dine testikler, når disse er undersøkt på den måten du beskriver, uten at det er funnet noe, og uten at du selv kjenner noen kuler eller uregelmessigheter. Det må du jo selvfølgelig være særdeles glad for, selv om jeg skjønner godt at det er frustrerende med smerter som man ikke finner forklaringen på.
Det er jo også slik, at man ofte man kjenne smerte fra en eller annen kroppsdel i en perioden, uten at der ligger sykdom bak, og det er også slik at ting kan gå over av seg selv.

På ditt spørsmål nr 2, har jeg imidlertid en del tanker.
Vi har også diskutert din situasjon og dine blodprøvesvar i kollegiet her, og er enige om følgende:
Du bør ikke slå deg til ro med disse blodprøvesvarene, men få utredet dette videre på følgende måte:

Din forhøyede "leverprøve" ALAT, både sett alene og i kombinasjon med den forhøyede ferritinverdien, bør utredes videre mhp. forskjellige hepatitt-typer.(hepatitt=leverbetennelse). Ferritin stiger nemlig ved mange typer betennelsestilstander også.

Du bør også få utredet den forhøyede ferritinverdien mhp en tilstand som heter hemokromatose. Dette er en arvelig sykdom, hvor man lagrer for mye jern i kroppen. Det at du har lavt jern, taler i mot dette, men du bør uansett få det utredet, ved at du tar en blodprøve som heter "HFE"- hemokromatosemutasjon, som rekvireres fra Aker Hormonlab.

I tillegg kan kombinasjonen av høy ferritin, høy ALAT og lett forhøyet CEA teoretisk også tyde på et skadelig høyt alkoholinntak som har ført til skrumplever (kirrhose), men dette vet jeg jo selvfølgelig ingenting om for ditt vedkommende. Dette kan utredes videre ved at man tar blodprøver som heter CDT%, MCV og GT, samt en ultralyd av leveren mener jeg er aldeles nødvendig.

Mikroskopisk blod i urinen må undersøkes ved at urinen sendes til dyrkning mhp om der er en infeksjon. Vanlig stix er ikke bra nok.
Dersom dyrkningsprøven er negativ, dvs at det ikke påvises infeksjon / bakterier, så bør det vurderes om ikke du bør få foretatt en cystoskopi, hvor man "kikker" inn i blæren med en fiberoptisk slange.
Jeg synes det bør være ganske aktuelt med å evt få foretatt en cystoskopi, når jeg vurderer dine prøvesvar samlet, for der er jo diverse å sette fingeren på, som ikke helt henger sammen og ikke forklarbart før man er kommet videre i utredningen.

Du har videre en lett forhøyet CEA.
Dette er en ganske uspesifikk og lite sensitiv prøve.
Svært høye verdier kan tale i retning av kreft, især i tykktarmen, mens moderat forhøyede verdier kan skyldes en rekke andre ting, f.eks. begynnende skrumplever (se over).
Dette får igjen tankene mine over på det med dine forhøyede leververdier og forhøyede ferritin.
I det hele tatt er denne lett forhøyede CEA med i min totalvurdering av at du ikke bør la disse prøvesvarene "ligge", men bli utredet grundig videre, slik som jeg beskriver for deg her.

Vedr. TSH / T4:
Dette er mer sannsynlig en sak for seg, uten sammenheng med det overnevnte:
Dine forhøyede TSH tyder på at din skjoldbruskkjertel "jobber litt hardt", selv om dine FT4-verdier fremdeles er normale.
Verdier opp til 5,9 i TSH kalles "latent hypothyreose", men over dette har man en hypothyreose. Hypothyreose er det man på folkemunne kaller "lavt stoffskifte".
Det er derfor helt nødvendig, og dette er alle endokrinologer enige i, (endokrinolog = hormonspesialist), å ta en prøve som heter anti-TPO. Det betyr antistoffer mot thyreoidea / skjoldbruskkjertelen.
Den vanligste årsaken til hypothyreose er at man har antistoffer mot den, dvs en såkalt autoimmun sykdom.
Hvis du har slike antistoffer, bør du nok begynne med tilskudd av thyroxin-hormon. Hvis ikke, bør du i alle fall sjekke disse tre blodprøvene T4 / TSH / anti-TPO årlig resten av livet, men mange vil mene at du helt klart allerede skal begynne med Thyroxin. I f.eks. USA behandler man pasienter med TSH betydelig lavere enn det du har, med en lav dose Thyroxin, med en målsetning å få TSH ned på ca 1-1,5.

Dette er imidlertid et svært kontroversielt område innen medisinen, med forskjellige oppfatninger fra lege til lege, og fra land til land.
Søk på nettet om hypothyreose, så får du se hvor mange meninger og oppfatninger som florerer !
I tillegg bør du ta en ultralyd av skjoldbruskkjertelen som ledd i utredningen av dette.

Dette var mye informasjon på en gang, og mye rimelig "tung" medisinsk logikk og vokabular, men jeg håper du vil ha nytte av det.
Ta evt en utskrift og ta med til legen din !
Vi har som sagt diskutert dette i mellom oss kollegaer her på Lommelegen, og funnet ut at dette må være rett råd å gi deg.
Ønsker deg lykke til !

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 259,-