Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Temperaturforskjeller mellom hendene

Spørsmål

Hei. Jeg har en datter på 13 år som til stadighet opplever stor temperaturforskjell på hendene. Venstre er kald og høyre varm. Hva kan være forklaringen på dette? Hun har ingen smerter, synes bare det er rart.

Svar

Hei ! Du har en datter på 13 år som til stadighet opplever temperaturforskjell på hendene. Venstre er kald og høyre er varm. Hun har ingen smerter. Temperatur er et uttrykk for sirkulasjon. Det er mange forhold som styrer sirkulasjonen i hender og føtter. Det er blant annet såkalte endokrine årsaker. Det vil si hormoner. Om dette hadde vært forklaringen på hennes symptomer, ville hun ha opplevd symptomene symmetrisk. Det gjør hun ikke. I og med at det er asymmetriske symptomer, vil man derfor tenke på at det er lokale årsaker til temperaturforskjellen. Man kan tenke seg at det er ulik utvikling av blodforsyningen til hånden. Slik at den ene hånden har bedre sirkulasjon enn den andre. Det kan også være slik at årsaken er situasjonsbestemt, men at man ikke ser sammenhengen mellom det man nettopp har utført med hånden og temperaturen i hånden.  Du opplyser ikke noe om det er forekomst av giktsykdom i familien. En del reumatiske lidelser kan gi slike symptomer. I og med at du kun beskriver temperaturforskjellen som symptom, så er dette lite trolig. Jeg ville ha målt blodtrykket på høyre og venstre arm. Normalt skal dette være tilnærmet likt. Dersom det er en forskjell med høyere trykk i høyre enn venstre arm, så bør man undersøke dette videre. Smerte er et symptom på at hånden får for lite blod men slik du beskrievr dette, så er det ingen smerte i hånden som er kald, og at det dermed ikke er tale om at hånden får for lite blod, men mer at den er kald.