Tappin av serom etter buplastikk

Spørsmål

Takker for ditt svar 31. August 2016 Kvinne 57

SEROMA ETTER BUKPLASTIKK
I forrige nett-konsultasjon spør jeg om det er mulig å reise på ferie utenlandds med seroma. Rolig ferie med cruise, 4 uker.

Jeg har nå tappet seroma tre ganger. Henholdsvis 2, 4 og 5 uker etter operasjon. Fikk oppgitt første gang 300 ml. Journalen viser 400 ml, 500 ml og 200 ml.
Det er to uker til vi skal reise på cruise og jeg skal tilbake til kirurgen neste uke. Spurte henne ( Spania) om jeg kan reise utenlands. På grunn av mulighet for at det kan sette seg infeksjon i seromet synes hun det er risikabelt.

Jeg føler meg i fin form, har ikke hatt feber, går på antibiotika pga serom. Hadde en liten sårinfeksjon som nå er borte.
Utenom amoxillina som jeg bruker nå, er det noe annen antibiotika
jeg kan få foreskrevet av fastlegen som jeg burde ta med i tilfelle
sykdomstegn eller må jeg da til sykehus eller lege.

Jeg får mulighet for å tappe 2 ganger til før reisen om det er behov.

Har ikke turt røre alkohol nå. Har det noen betydning?
Trapper opp aktivitetsnivået etter operasjonen.
Er det restriksjoner i forhold til seroma? Følger generelle regler etter bukplastikk.

Svar

Det er ikke vanlig å gi antibiotika mot serom i Norge, så noe ekstra antibiotika fra fastlegen trenget du ikke tenke på. Siden du er tappet for så store mengder væske, er det trolig behov for å gjøre det noen flere ganger! Om det er ferdig om to uker, er høyst usikkert, jeg vil si ca 50% sjanse for det! Det betyr at du må regne med å trenge tapping også etter at du har reist! Når det gjelder aktivitet, synes jeg du skal være veldig forsiktig så leng seromproduksjonen fortsetter! Man tror nemlig at væskeprodusjonen skyldes bevegelse mellom hud og bukvegg, i tillegg til oppløsing av gammelt blod! Jeg vil tro at risikoen for infeksjon nå er liten, og alkohol har ingen btydning i så måte!

Håper svaret kan være til hjelp!