T3 er ikke aktuell blodprøve ved kontroller av lavt stoffskifte

Spørsmål

Hei. Jeg har blitt behandlet for lavt stoffskifte i godt 20 år. Bruker Levaxin 100mg daglig. Ved siste blodprøvekontroll, var prøveresultatene som følger: TSH 0,29 (0,35-3,6) - Fri T3 1,8 (2,6-5,7) og Fri T4 13 (9-19). TSH er nesten lik som vi sist måling for 1 år siden, og begge de andre var innenfor referanseområdet, dog T3 ønsket jeg høyere også da (husker ikke disse verdiene). Jeg er fryktelig trett, sover dårlig, økt vekt, tørr hud etc. Har nylig hatt betennelser i begge albuene, og operert skulder for 1,5 år siden. Hvor alvorlig jeg bør ta nedgangen FT3. Kan dette indikere noen tilleggssykdom? Slik jeg forstår, vil verdiene øke for FT3/4 og TSH gå ned, ved økt medisinering. Mange leger leser "kun" TSH verdien, og det er avgjørende for medisin økning/minsking - og vil i dette tilfellet ikke øke medisineringen. Hva bør jeg gjøre?

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei.

Det første og viktigste her, er å gi deg korrekt informasjon om hvordan behandlingen av lavt stoffskifte skal kontrolleres. For det er ikke slik du tenker eller eventuelt har blitt fortalt, -at T3 er en del av slik oppfølging.
Informasjonen du får av meg her nå om dette, er forøvrig ikke min "mening" eller noe annet, det er gjeldende faglige nasjonale og internasjonale retningslinjer, som der ikke er noen faglig uenighet eller diskusjon om blant spesialister m.v. Det er "alment opplest og vedtatt".
Det du måtte komme over av informasjon som ikke er i samsvar med dette, er følgelig ikke korrekt og kommer ikke fra personer med kompetanse på denne sykdommen.
Det stemmer for øvrig at mange leger leser "kun" TSH-verdien når en kontrollerer tyroxindoseringen hos en person som behandles for lavt stoffskifte, men jeg vil nok gå lenger ogå si at det er de aller, aller fleste leger som gjør det slik. Og det er fordi det er dette som er korrekt, og helt i tråd med gjeldende faglige anbefalinger.

Jeg siterer fra Norsk Elektronisk Legehåndbok om dette:
"TSH er viktigste kontrollparameter ved stabil sykdom, og bør være innenfor terapeutisk område, dvs 0.5 – 2.0 mIE/L, og FT4 i øvre del av referanseområdet." (det gjelder ved tyroxinbehandling av lavt stoffskifte, min kommentar)

Og fra Furst laboratorier, for å ta et tilfeldig eksempel, kan en lese følgende om T3 og når den prøven skal taes og ikke taes:

"S-Fritt T3
Alternativt navn: Fritt trijodtyronin, FT3
Indikasjoner: Vurdering av thyreoideafunksjonen, særlig ved hyperthyreose. I enkelte tilfeller av hyperthyreose sees isolert stigning av T3, ikke av T4. Analysen er av liten (ingen) verdi ved hypothyreose."

Hvor enn du slår opp i seriøse kilder, vil du få se eksakt de samme svar og retningslinjer som dette.
Det er altså i utgangspunktet feil og unødvendig å ta T3 for deg. Legen skulle ikke tatt det i det hele tatt, fordi det gir ingen som helst informasjonsverdi eller praktisk nytte. Det er kun egnet til å forvirre, jfr de spørsmål som har dukket opp hos deg i kjølvannet av dette.
Du sier at du "ønsket høyere T3". Det er ingen målsetning, og spesielt ikke når det er direkte feil prøve å ta når en skal finne ut om ens lave stoffskifte er korrekt behandlet og medisinen er korrekt dosert, jfr over.
Det du imidlertid ønsker deg, for å hjelpe deg å spesifisere, er naturligvis å bli kvitt dine subjektive problemer med trøtthet, dårlig søvn, vektøkning, tørr hud osv.

Jeg ser at du tenker at det pr definisjon er ditt lave stoffskifte som er årsaken til de plagene. Det kunne det ha vært, dersom du ikke hadde vært korrekt dosert. Men det er det ikke, for du har ikke lavt stoffskifte nå. Du heller litt mot overdosering, faktisk, siden din TSH er under 0,5. Øker du medisindosen utover dette, vil du kun oppnå bivirkninger, og ingen nytte. Bivirkningene er til dels alvorlige, for eksempel atrieflimmer og beinskjørhet.
Grunnen til at du og mange som har hatt lavt stoffskifte tenker at slike symptomer må skyldes lavt stoffskifte, er det at en kan få slike symptomer ved ubehandlet lavt stoffskifte eller for lav dosering. Men det man da glemmer i farten, er at det finnes et nærmest ubegrenset antall andre mulige forklaringer og sykdommer som kan gi nøyaktig slike plager. Symptomene er det vi kaller uspesifikke symptomer, dvs "tilhører" ikke en-1-konkret sykdom, men er generelle sykdomstegn som kan ha svært mange forskjellige sykdomsårsaker. Og man kan avgjort få slike plager UTEN sykdom også, det er vanligst.
Det er naturligvis avgjørende viktig at en person som bruker tyroxin mot lavt stoffskifte starter med å sjekke om dosen er korrekt, siden underdosering kan gi slike plager, men når det er klarlagt at det IKKE er årsaken, slik som i ditt tilfelle, så må legen utrede pasienten videre for hva årsaken eventuelt KAN være.
Ta derfor kontakt med fastlegen igjen for å bli videre utredet for å se om der finnes noen fysisk årsak til plagene dine. Dersom ikke det ikke er tilfelle, så er det enhver grunn til å tenke i retning av dette du skriver om svært belastende livssituasjon over lengre tid. Når en opplever såpass mye vanskelig som du har gjort, inklusiv egen kreftsykdom, så vil de fleste av oss kunne regne med mange slike plager som du har, altså for eksempel trøtthet, dårlig søvn osv. En skal ikke "psykologisere" kroppslige plager uten videre og fremfor alt ikke uten å ha blitt undersøkt mhp om det kan skyldes fysisk sykdom, men det blir like feil å overse slike psykologiske faktorer som mulig forklaring, for det er både almenmenneskelig og særdeles vanlig.

Siden du nevner dine skulder og albueproblemer i denne sammenhengen, så kan jeg legge til at det er etter alt å dømme ikke relevant her. Det er "hverdagsplager" som de fleste av oss får en eller flere ganger i løpet av livet, og har ikke noe med lavt stoffskifte å gjøre.

Jeg både håper og tror at du finner informasjonen her både nyttig og viktig, og at det kan hjelpe deg til å komme videre med å finne løsninger på dine plager. Følg rådet om å la legen utrede deg for årsaker til dine plager nå. Ta gjerne med en utskrift av svaret og rådene her, til legen din. Lykke til.

Vent litt. Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Send inn ditt spørsmål nå, og få svar fra en lege på mail innen 3 dager fra kr. 259,-.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Kommersiell tjeneste
Skriv inn spørsmålet her:
0/2000 tegn