Syk, men vil ikke til lege

Spørsmål

Hei, jeg går ikke til lege lenger. Jeg er utredet for 10/20 år siden, og fikk diagnosen "utrolig løsemiddelutsatt" av spesialist pga bensen. Fikk høre etter alle utredninger at jeg mest sannsynlig hadde myelodysplastisk syndrom (MDS). På grunn av alle løsemidler jeg har vært utsatt for i jobben. Alt har gått bra, men nå de siste årene er det store blødninger hver gang jeg er på toalettet (må hjelpe endetarmen inn igjen etter hvert besøk). Men nå idet siste så føler jeg at jeg ikke får tømt meg (føles som luft i magen), og jeg har tungt for å puste mer og mer (kaster opp), og smertene er såpass at jeg må legge meg ned på gulvet. Klarer ikke en endoskopi til. Kan de undersøke meg med noe annet ? Jeg er nå veldig tungpustet, særlig når jeg ligger og slapper av, avføring er helt på trynet (forskjellig hver gang). Begynner å bli litt redd.

Svar

Hei.

Du har svært alvorlige symptomer:

Store blødninger fra endetarmen
Rektum prolaps ? (det at du må hjelpe tarmen inn igjen etter å ha hatt avføring)
Følelse av å ikke få tømt tarmen
Pustevansker
Oppkast
Sterke smerter av ukjent årsak

Du sier at du "begynner å bli litt redd", og det er lett å forstå. Det du her forteller om, skal og må legeundersøkes, derom ingen tvil. Det kan dreie seg om alvorlig sykdom, og det kan meget gjerne være at dette er noe du kan bli kvitt ved korrekt medisinsk behandling. Derfor bør du virkelig unne deg å gå til lege nå.
Du spør om det går an å undersøke deg på noen annen måte enn med endoskopi i tarmen. Til det kan følgende sies:
Det er ikke gitt i det hele tatt at du skal endoskoperes. Du starter med å gå til fastlegen som vil begynne kartlegging av hva årsakene til dine plager kan være. Og så er det jo forøvrig slik at ingen kan tvinges til en endoskopi, la det også være helt klart. Så du kan og må følgelig gå til fastlegen din nå snarest med disse plagene. Jeg ser at du innleder med å fortelle at du "ikke går til lege lenger". Det er naturligvis og heldigvis ditt valg ene og alene, men jeg skjønner ikke hvorfor, spesielt med tanke på at du er redd, mulig syk, og ved å ta kontakt med lege vil muligheten for å bli frisk være stede. Det er generelt sett heller ingen umulighet at du kan bli mye sykere av å ikke få legehjelp nå. Jeg synes følgelig du må tenke deg nøye gjennom nå, så ikke du velger vekk muligheten til å få hjelp til å bli friskere.

Lykke til med gode avgjørelser. Håper min peptalk her kan være til nytte i så måte.