Svimmel, slapp m.v: Bivirkning av Apodorm?

Spørsmål

Hei.
Jeg har slitt med svimmelhet og tensionshodepine som kommer i bølger som varer i alt fra 1 uke til 4 måneder i 2 år nå. Jeg har ila disse årene trodd at det er i relasjon til at jeg har knutestruma. Knutene er godartete.
Svimmelheten og den "tunge kroppen" kommer alltid senere på dagen. Våkner sjelden i tilstanden. Jeg sliter så mye med søvn at jeg tar Apodorm hver kveld. Jeg har ingen problemer med å sovne, men våkner som regel etter 1 eller 2 lys våken. Det er da heller ikke noe som bekymrer meg når jeg våkner.
Jeg har vært hos manuellterapaut, fysioterapeut etc uten hell. Når jeg har energi, trener jeg slyngetrening for å bygge opp indremuskulaturen.
Jeg har vært hos uendelig med leger med helt normale blodprøver. Verken mangel på jern, noe feil med stoffskiftet etc. Jeg har også slitt med angst tidligere men dette føles ut som noe helt annet.
Svimmelheten kommer nå hele tiden, hyppigere og varer ut dagen. Jeg er på jakt etter svar og en løsning for å få tilbake hverdagen min. Noen tips?

Svar

Hei.

Siden du har vært så grundig undersøkt av så mange leger, og ingen finner tegn til påvisbar sykdom eller forklaring på svimmelheten din, så tenker jeg at det er unødvendig for meg å komme med en lang rekke forslag til ting som må undersøkes påny, f.eks. stoffskifte osv.
Derimot tror jeg vi bør tenke i nye baner, i retning av årsaker som ikke lar seg påvise direkte med legeundersøkelser og blodprøver.

Det første som slår meg, og som jeg faktisk har stor tro på siden andre årsaker er utelukket, er følgende:

Du bruker Apodorm daglig. For det første er ikke denne medisinen beregnet for eller anbefalt til annet enn helt kortvarig bruk, noen få dager i kriser ol. og under ingen omstendighet mer enn en mnd.
Halveringstiden til medikamentet er opp til 28 timer. Halveringstiden er tiden det tar før blodkonsentrasjonen av medisinen er halvert. Det betyr bl.a. at når du tar kveldens sovetablett, har du fremdeles "halve dosen" igjen i blodet. Når du da tar medisinen daglig, er kroppen din aldri uten påvirkning av denne medisinen, -som har en rekke bivirkninger. Det er også stor sannsynlighet for at det akkumuleres (nivåene bygges stadig opp) fordi du tar ny medisin hver dag, med høye nivåer av de foregående dagers medisiner igjen i kroppen.
En regner forøvrig 5 x halveringstiden før en medisin er ute av kroppen helt. Det betyr at det tar hele 5 x 28 timer = 140 timer etter siste tablett, før medisinen er ute av kroppen din. Det er nesten seks døgn.

Du har altså konstante og sannsynligvis ganske høye, evt stadig høyere, nivåer av Apodorm i blodet, også i all din våkentid. Det gir mulighet for en rekke bivirkninger. Disse merker man ikke når man sover, men de kan avgjort merkes når all våkentid er påvirket av et tilstedeværende sovemiddel.
Jeg starter med å sitere en oversikt over kjente bivirkninger, ifra Felleskatalogen.no:

"Vanlige (≥1/100 til <1/10): Nevrologiske: Døsighet (kan oppstå initialt hos 3-10%), ataksi, svimmelhet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvekkelse. Nevrologiske: Forvirring. Psykiske: Konsentrasjonsvansker. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Allergiske hudreaksjoner. Luftveier: Åndedrettsbesvær. Psykiske: Paradoksale reaksjoner som aggressivitet og hallusinasjoner (kan være alvorlige og behandlingen bør avbrytes. Forekommer hyppigere hos barn og eldre). Nevrologiske: Hodepine. Ukjent frekvens: Anterograd amnesi (kan være forbundet med upassende oppførsel). Oppstår oftest flere timer etter inntak. Økt risiko ved høye doser."

Du sliter med svimmelhet, "tung kropp", hodepine, forteller du. Som du selv kan lese ovenfor, er dette kjente bivirkninger av medisinen. "Tung kropp" kan jo f.eks. være dine ord for muskelsvekkelse. Og svimmelhet er en av de vanligste bivirkningene.

Jeg skjønner selvfølgelig godt at du tar og føler du trenger sovetablett, når du ikke får sove, det er innlysende. Men hvis dette nå faktisk er årsaken til at dine hverdager i to år er ugreie, så er du sikkert enig med meg i at det er ingen god løsning å fortsette å bruke dette medikamentet slik. Du vil forøvrig aldri finne ut om det er denne medisinen som er årsaken eller ikke, uten å forsøke deg uten i en noe lengre periode, slik at du får det helt ut av kroppen, og får etablert nye og gode søvnvaner, -fortrinnsvis uten medisin.
Jeg sier ikke at det er lett, for du har garantert utviklet en avhengighet av Apodorm også, men la det være helt klart at det er fullt mulig. Du bør få hjelp av legen din til dette, kanskje med andre sovemedisiner i en periode.
Nedtrapping bør også kanskje være en ide. Der finnes "tablett-delere" på apoteket, som du kan dele tablettene i stadig mindre deler.

Jeg tror det er svært sannsynlig at dette er årsaken. Og la det også være helt klart at dersom det er slik, så finnes der faktisk INGEN andre løsninger på problemene og plagene dine, enn å slutte med medisinen, naturligvis. Hvis du da holder to onder opp mot hverandre: Det å slutte med medisinen, som sikkert vil være ugreit i en periode, sammenlignet med å være resten av livet med disse antatte bivirkningene, så ser du klart at da velger du en kortere periode med i ubehag og søvnvansker (=nedtrapping og slutting med Apodorm) enn å gå rundt resten av livet med svimmelhet, muskelsvakhet og hodepine.

Her er hva du nå skal gjøre:
Ta med deg utskrift av spørsmål og svar her til fastlegen din, og si at du ønsker å slutte, men med gradvis nedtrapping over tid. Diskuter andre sovemedisiner i en periode, f.eks. Circadin (melatonin) eller Vallergan. Forbered deg på dårlig søvn i en periode, og anse dette som "prisen du må og vil betale" for å få det bedre, dvs bli kvitt medisinene og de antatte bivirkningene. Minn deg selv på at for lite søvn er ubehagelig, men ikke farlig.

Håper at du får løst dette på denne måten. Ikke ta sjansen på å ikke forsøke det, for da kan det være at du forspiller muligheten til å bli frisk! Lykke til!