Svetting ved gange

Spørsmål

Jeg har siden høsten 2003 vært plaget av at jeg har vanskeligheter med å gå lengre strekninger. Det medførte at jeg svettet sterkt ved anstrengelsen, og var helt utkjørt bare ved å ha gått 500 m. I høst endret jeg dosen av parlodel, i samråd m. legen, fra 2 tabl. til 1 pr. dag., og jeg tilla egentlig skylden for plagene mine til det, ad. svetten. I mai i år fant vi at senken var høyere enn normalt, 40, mens den vanligvis har vært mellom 23-27. Sist måned var den oppe i 56. Hverken legen eller jeg forstår hvorfor. Jeg er plaget med vond rygg og spesielt med vonde hofter, lysken. I 1952 hadde jeg en snev av polio, veldig syk, men uten lammelser. Kan det være mulig at dette er en ettervirkning?

Relevante sykdommer/medisiner: Har Astma og tar bricanyl før anstrengelser og pulmicort hver kveld. Jeg tar også 1 tabl. parlodel 2,5 mg. pr. dag. Har hatt cyste på hypofysen, som nå er redusert til et arr.

Kvinne, 61 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei.

Jeg forstår spørsmålet ditt dithen at det er sterk svetting og utslitthet ved gange som du oppfatter som hovedproblemet ditt. Det kan være svært mange grunner til dette, og jeg kan kanskje hjelpe deg med å peke på noen av de mulige:

Parlodel er en medisin som brukes ved en rekke tilstander. Du skriver ikke hvorfor du bruker denne medisinen. Dersom du bruker Parlodel i forbindelse med den påviste cysten på hypofysen, vil jeg ikke tro at reduksjonen av Parlodel-dosen kan ha gitt deg disse plagene, men dette kan ikke jeg som nevrolog nok om. Dersom du bruker Parlodel i forbindelse med Parkinsons sykdom, er det imidlertid kjent at Parlodel i de doser som da er aktuelle kan gi lungeforandringer som vil kunne gi deg nedsatt lungefunksjon, noe som i sin tur kan gi deg dårligere utholdenhet ved gange. Dette kan ikke forklare den økte senkningsreaksjonen din. Det kan selvsagt også tenkes at det er en forverrelse av astmaen din som gir deg disse problemene. En enkel lungefunksjonsprøve og eventuelt et lungebilde hos legen din vil kunne gi deg svar på dette.

Du spør om ettervirkninger av polio kan gi slikt som dette. Etterhvert som de som hadde polio i etterkrigsårene nå har blitt middelaldrende og gamle, har en sett at endel av de som var "heldige" som barn og klarte seg godt gjennom polio-infeksjonen, nå har fått økende plager. Dette er sannsynligvis fordi de hele livet har levet med en moderat nedsatt muskelkapasitet, men at dette ikke har vært merkbart fordi den naturlige "reservekapasiteten" som voksne mennesker har i muskelmasse har oppveid for mangelen. Når man blir eldre blir muskelmassen hos alle mennesker naturlig mindre, og hos disse poliorammede vil den muskelsvekkelsen som de egentlig har hatt hele tiden da komme til syne. Jeg vet selvsagt ikke hvorvidt dette gjelder deg, og det vil vel uansett bare kunne forklare utslitthetsfølelsen ved gange, mer enn selve svettingen.

Det er selvsagt mulig at forklaringen på disse plagene er en helt annen enn noe av dette, men det kan jeg vanskelig mene noe om uten å ha enda flere opplysninger om deg. Det virker imidlertid på spørsmålet ditt som om du er under oppfølging av legen din for alt dette, og jeg vil tro at hun har tenkt på enda flere mulige forklaringer enn de du har spurt meg om her. Jeg håper allikevel at det ovenstående var oppklarende for deg i forhold til dine konkrete spørsmål angående polio og Parlodel.

Lykke til !

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 259,-