Stille lungebetennelse

Spørsmål

Hva er forskjellen på vanlig lungebetennelse og stille lungebetennelse?

Sykdommer: Astma
Medisiner: Seretide, singulair

Kvinne, 64 år

Svar

Hei!

Stille lungebetennelse er bare en betegnelse på en lungebetennelse med lite symptomer; hoste, feber, brystsmerter og tung pust. Spesielt eldre kan ha lite eller uspesifikke symptomer på lungebetennelse og kan være i dårlig form over lengre tid før lungebetennelsen oppdages og behandles.

Unge, barn og voksne har som regel tydelige symptomer på at det er noe galt i luftveiene, hoste med gult eller grønt oppspytt samt feber er det vanligste.