Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Spørsmål om erstatning

Spørsmål

Hei, For 15 år siden mistet jeg samboeren min og graviditeten min i en motorsykkelulykke. På åstedet fikk jeg ingen hjelp. Politi måtte rykke ut til en annen hendelse og helsepersonell ryddet saker og dro. En begravelsesagent kom og ville ta med seg min døde samboer og få meg til å fylle ut papirer på det. Jeg bare skrek, og min venninne som var kommet måtte fjerne ham. Derfra var jeg og min venninne på egenhånd med å komme oss hjem, varsle pårørende og takle påkjenningen. I etterkant fikk jeg aldri tilbud om hjelp. Jeg gikk til fastlegen og fikk en liste over psykologer. Etter en grusomt lang ringerunde var det bare å konstatere at det ikke fantes ventelister under 6 mnd. Derfra gikk det nedoverbakke med ekstremt mye jobbing og festing for å unngå å bli konsumert av tanker og følelser. Søvn var det verste problemet og det løste fastlegen ved å gi meg Imovane som jeg ble avhengig av. Ett og et halvt år senere gikk jeg på veggen. Jeg sa etterhvert opp en glimrende karrieremulighet, solgte leiligheten og dro uten mål og mening til varmere strøk. Jeg ble borte i et halvt år. Den tiden reddet nok min mentale helse, men kostet meg dyrt mht økonomi og karriere. Siden den gang har jeg måttet være forsiktig og hele tiden justere energinivået og være påpasselig med hva jeg tåler mentalt. Jeg har selv betalt for terapitimer. Allikevel er det ofte tungt og ensomt. Dette er en konstant kamp som har kostet meg dyrt både personlig og jobbmessig. For en stund tilbake fikk jeg spm om jeg burde hatt erstatning for manglende oppfølging. Er det grunnlag for erstatning her?

Kvinne 45
Svar

Takk for at du deler så mye av en lang og krevende periode i livet ditt. Jeg har full forståelse for at du et sterkt behov for oppreisning for de ekstra belastningene du har vært utsatt for etter ulykken. Slik jeg forstår deg var det mangelfull oppfølgning og eventuelt feilbehandling og mangel på tilbud om hensiktsmessig og nødvendig behandling du ønsker å vurdere erstatningsmulighetene med hensyn til. Ut i fra informasjonen du har gitt, er jeg redd reglene om foreldelse av pengekrav, som erstatning jo er er, kan ha ført til at et eventuelt krav er foreldet etter så mange år.


Du har imidlertid full anledning og rett til å prøve - uten kostnad- om du har krav på erstatning og få en vurdering av hvorvidt det kravet er foreldet gjennom ordningen Pasientskadeerstatningen (NPE). Her fyller du ut et kravskjema (se link under) som NPE vil utrede ved å innhente legejournaler og eventuelt andre medisinske dokumenter og foreta en vurdering av om du fikk den diagnostiseringen, behandlingen og oppfølgningen fra helsevesenet som du var berettiget til. Her vil NPE også kunne ta stilling til hvorvidt det ble begått erstatningsbetingede feil, eller du vil kunne få svar på om reglene om foreldelse har ført til at det uansett ikke er mulig å kreve erstatning lenger. Et alternativ er å kontakte en advokat som arbeider med pasientskadeerstatning og be om videre rådgivning, men dette vil mest sannsynlig ikke være kostnadsfritt. 


På NPE sine sider framkommer bl.a. følgende: 


"I utgangspunktet har du en frist på tre år etter at skaden skjedde, for å søke erstatning.

Fristen begynner å løpe fra det tidspunktet du fikk kunnskap om

  • at du har fått en skade som følge av behandlingen
  • at skaden er varig, og gir et økonomisk tap

Fristen løper fra når du visste, eller burde ha visst om dette. Dette betyr at den som har fått en skade, selv har ansvar for å skaffe seg kunnskap om dette.


Det at du kanskje ikke hadde kjennskap til ordningen med pasientskadeerstatning eller foreldelsesreglene, hindrer dessverre ikke at kravet blir foreldet."


https://www.npe.no/

https://dig.npe.no/digiforms/htmlViewer?xsessiontag=537097488