Smerter i bena

Spørsmål

Henvender meg på vegne av min mor, 81 år. Hun har, i ca 6 mndr, slitt med veldig kalde ben, fra knærne og ut i føttene - samtidig har hun konstante innvendige skjelvinger i leggene. Hun har også sterke innvendig (muskel)smerter på undersiden av venstre lår. Mange prøver er tatt, men ingen ting uvanlig er funnet på disse. Jeg har lest tidligere innsendte spørsmål til lommelegen med lignende symptomer. Disse er blitt anbefalt undersøkelse hos nevrolog. Mener du disse symptomene kan tyde på en nevrologisk sykdom? Min mor har, tross sin høye alder, vært meget aktiv med både svømming, dans og lange turer. Hennes livskvalitet er meget redusert etter hun fikk disse plagene. Hun håper det kan stilles en diagnose slik at hun har noe å forholde seg til og forhåpentligvis behandling for. Hun er positiv og håper hun kan ta fatt på resten av sitt liv med minst mulig smerter/plager.
Bekymret datter

Relevante sykdommer/medisiner: Blodtrykksmedisiner

Kvinne, 81 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Kjære bekymret datter.

Isolerte plager som gir nedsatt livskvalitet og redusert aktivitet hos ellers friske eldre bør man utrede nøye før man slår seg til tåls med at intet kan gjøres. Grunnen til dette er at mange av de mer alvorlige sykdommene hos eldre som gir øket pleiebehov og redusert livslengde, er knyttet til stillesitting og passivitet. Det kan derfor gi god effekt på flere livsområder å bidra medisinsk til å opprettholde aktive eldres aktivitetsnivå. Jeg synes derfor det er god grunn til å utrede din mor grundig for denne isolerte plagen.

Du skriver ikke hva slags prøver som er tatt, om gange forverrer plagene, eller om gangfunksjonen er blitt nedsatt. Jeg forstår ikke helt hva "innvendige skjelvinger" består i, om dette kun er hennes egen opplevelse av plagene, eller om det kan sees skjelvinger under huden. Det er derfor begrenset hva jeg kan si om årsakene til hennes plager.

Generellt er det flere mulige forklaringer til din mors relativt nyoppståtte plager. To av de vanligste årsakene til kalde og smertefulle ben hos eldre er nedsatt blodsirkulasjon til bena, og en sykdomstillstand i nervene til bena. Mer om dette nedenfor:

Når det gjelder nedsatt blodsirkulasjon, får man et godt inntrykk av om dette kan foreligge ved en enkel klinisk undersøkelse av bena. Dersom man etter klinisk undersøkelse fortsatt mistenker dette, går det ann å undersøke dette nøyere ved hjelp av spesialundersøkelser på sykehus/hos karkirurg. Det er imidlertid ingen grunn til slik undersøkelse dersom fastlegen har vurdert at dette ikke er en sannsynlig forklaring.

Nevrologer kommer først inn i bildet dersom blodprøver og den øvrige undersøkelse hos fastlegen heller ikke gir holdepunkter for andre årsaker, og det kan være grunn til å vurdere hvorvidt det foreligger en nevrologisk lidelse. Det vanligste er da en sykdomstillstand i nervene til bena. Denne sykdommen kalles polynevropathi, og består i en langsom ødeleggelse av de lange nervene til hovedsaklig bena. Symptomene kan være putefølelse under bena ved gange, endret hudfølelse i bena, smerter og kuldefølelse i bena, samt nedsatt balanse (særlig i mørket). Årsakene til denne tilstanden kan være mange. De vanligste er sukkersyke, alkoholmisbruk, medikamentbivirkninger (også av enkelte hjertemedisiner) og noen betennelsestilstander. Behandlingen av sykdommen består stort sett i å identifisere årsaken og behandle denne. Da vil polynevropathi-utviklingen som oftest stoppe opp. Effektiv behandling rettet direkte mot selve sykdommen finnes ikke ennå. Det finnes imidlertid medisiner som kan ha en viss effekt mot smertene.

Fra tid til annen foreligger det også en tranghet nederst i ryggen som kan gi opphav til smerter i bena. Disse smertene forverres alltid ved gange, og kan lindres ved fremoverbøy eller huksitting. Behandlingen her er operasjon, for de som er mest plaget.

Som du skjønner er det mange mulige forklaringer til din mors plager, uten at jeg ut fra opplysningene i spørsmålet kan si noe om hva som er det mest sannsynlige. Som du ser av mitt første avsnitt synes jeg imidlertid det er god grunn til å utrede henne på beste vis, mer på grunn av alder enn på tross av alder!

Lykke til.

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 259,-