Skjev penis

Spørsmål

For noen måneder siden skjedde det plutselig en endring i min penis i erigert tilstand, ved at den ble skjev. Ved roten svinger den ca. 30 grader til venstre, men den er ellers rett. Det er også det å bemerke at den synes å ha krympet litt i slapp tilstand. Jeg har i lengre tid erfart tilbøyeligheter til impotens, og den erigerte penis er mindre fast enn tidligere.

Mann, 63 år

Svar

Hei!

Av en eller annen grunn får du ikke samme ereksjon som tidligere, penis blir sannsynligvis ikke så fylt av blod/hard som den gjorde tidligere. Det forklarer nok både skjevheten og mangelen på fasthet/størrelsen som du anmerker.

Hva årsaken til dette er kan jeg selvfølgelig ikke si sikkert, men det kan være forandringer i blodtilførselen som lager dette problemet. Andre forklaringer kan være at det er sykdom i nervesystemet som gir slike plager, men du har ikke anført at du har andre sykdommer eller symptomer. Man ser ofte en sammenheng mellom aldring og impotens. I USA har undersøkelser vist at om lag fem prosent av 40 år gamle menn melder om total impotens. Ved fylte 65 år er 15-25 prosent av alle menn plaget av problemet. Av menn som er 75 år og eldre, lider ca. 55 prosent av kronisk impotens. Alvorlig impotens har imidlertid mer med sykdom enn selve alderen å gjøre.

Jeg synes derfor det er riktig at du konsulterer legen din for å få en vurdering av problemet og for å eventuelt finne en forklaring på endringen. Det er gode muligheter for at du kan ha effekt av medisiner som f.eks. Viagra.