Skal privatpersoner ta med seg rene sprøyter?

Spørsmål

Hei, jeg skal til Ghana i sommer. Er det lurt å ta med seg sprøytespisser og rene sprøyter? Evt. annet "medisinsk" utstyr?

Kvinne, 31 år

Svar

Dette er et dilemma.

Når det gjelder Ghana er det et av de mest velstående landene i Afrika, så der risikerer du neppe at noen bruker urene sprøyter.

Ellers i Afrika er jeg litt mer usikker. Vi må imidlertid anta at helsearbeidere selv i de fattigste afrikanske landene vet hvordan AIDS smitter. Det kunne man ikke regne med før. Utenom Afrika kan man regne som helt sikkert at helsevesenet har rene srpøyter.

Det er noe usikkert hvordan grensepolitiet i de forskjellige land ser på at turister har med seg sprøyter. Potensielt kan det reise mistanke om at man bruker ulovlige narkotika.

Jeg pleier ikke å utstyre folk som skal reise i områder med et lokalt helsevesen med annet enn malariaprofylakse.

Organisasjoner som har folk utestasjonert vil ofte ha et medisinskrin, men da vil det også være folk tilknyttet som har kompetanse til å bruke det, og da blir det noe helt annet.

Når det gjelder jordomseilere, ekspedisjoner og sosialantropologer som skal gjøre feltarbeid i avsidesliggende områder, vil de være så langt fra noe helsevesen at de i en nødssituasjon må kunne hjelpe seg selv. Da må man være utstyrt for å behandle skader og infeksjoner. Det innebærer forskjellige antibiotika, bandasjemateriell og opplæring i å sy sår.