Sjøsyketabletter og dykking

Spørsmål

Kan man bruke sjøsyketabletter når man dykker, f.eks for å unngå å bli sjøsyk på båtturen til et dykkested? Hvilke sjøsyketabletter vil du evt. anbefale?

Mann, 26 år

Svar

Dette kan være et stort problem, det er livsfarlig å dykke når man er kvalm, da brekninger under vann gir stor risiko for drukning. Dersom sjøsyke er et stort problem for deg tror jeg at du bør rådes til å la være å dykke fra båt inntil du blir så båtvant at sjøsyke ikke lenger er noe problem.

Aktuelle midler er Postafen 25 mg og Afipran 10mg tabletter. Afipran kan også fåes som stikkpiller 20 mg. Stikkpiller har hurtigere effekt, og kan også tas etter at man er blitt kvalm.

Disse medisinene kan gi noe døsighet, så du må absolutt ikke dykke uten å ha prøvet dem ut på forhånd og funnet ut at du ikke har noen alvorlige bivirkninger.