Serøs coxitt - hva er det?

Spørsmål

Hva er Serøs Coxitt?

Sykdommer: Serøs Coxitt

Kvinne, 5 år

Svar

Hei!

Serøs Coxitt er den vanligste hoftelidelsen hos barn. Vanligvis oppstår lidelsen hos barn i alderen 3-8 år og hyppigere hos gutter enn hos jenter. Hos 5% opptrer symptomene i begge hofter, og sykdommen diagnostiseres hos 1-4 pr 1000 barn.

Sykdommen består i en betennelsestilstand i hoften, men uten bakterier. Betennelsen kalles serøs i motsetning til bakteriell betennelse, som er mye mer alvorlig. Serøs coxitt er nesten bestandig helt ukomplisert og skal bare behandles med smertestillende til tilstanden er over. Imidlertid skal et barn med hoftesmerter og halting alltid undersøkes slik at man er sikker på at det ikke dreier seg om annen mer alvorlig tilstand, feks bakteriell infeksjon.

Undersøkelsene gjøres ved kroppslig undersøkelse og spesielt av hoften, ultralyd av hofteleddet og blodprøver. Feber og forhøyede infeksjonsprøver kan tyde på en bakteriell betennelse og da skal kanskje leddet punkteres for å avgjøre om det er steril væske eller puss i leddet.

Noen senere kontroller er ikke nødvendig, men får barnet nye hofteplager skal lege kontaktes.

Årsaken til serøs coxitt er uklar, men av og til synes det å være et sammenfall i tid med virusinfeksjoner, og betennelsen kan være en slags immunrespons fra kroppen selv.