Scheuermanns syndrom

Spørsmål

Etter å ha vært på rgt. for ryggsmerter, som jeg har hatt i mange år, men ikke fått noe hjelp for, fikk jeg nå beskjed om at det var Mb. Scheuermanns syndrom jeg hadde. Jeg har lest det som står i lommelegen om Scheuermanns sykdom,men det beskriver plagene hos ungdom. Når en er over 50 år, er det da mulig å rette ut svaien i ryggen. Fysioterapeuten sier det er melllom 7. og 8. rygghvirvel problemet sitter. På forhånd takk. Vennlig hilsen Aud Sykdommer: mb scheuermanns syndrom Kvinne, 53 år

Svar

Kanskje vet du alt som "er verdt å vite om denne tilstand". Det er jo en litt "underlige" lidelse. Man vet ikke sikkert årsaken, men arv spiller en viss rolle. Sykdommen rammer benkjernene slik at man etterhvert utvikler kileformede rygghvirvler, - særlig i ryggpartiet mellom skulderbladene og i korsryggen. Dette fører oftest til en viss økt krumning i midtryggen (lett "pukkelrygg") og til en avflating av den normale krumning i korsryggen. Det gir ofte ryggsmerter i vokseperioden. Smertene går oftest over når ryggen er fullt utvokst.
Behandlingen er nesten alltid "konservativ": trening, øvelser, avlastning. Det kan av og til være aktuelt med korsett (særlig ved tidlig diagnose). Det kan også på gitte, spesielle indikasjoner ved svært uttalte forandringer være aktuelt med kirurgi.
Man bør både på kort og lang sikt unngå stor ryggbelastning.
Ryggspesialister sier altså at smertene ved sykdommen som sådan er knyttet til vekstperioden. Man vil imidlertid ofte utvikle en "dårlige holdning", samt "slitasjeforandringer" (som spondylose). Man kan på grunn av endrede krumninger i ryggen få belastningsplager (smerter), særlig i korsryggen.
Behandling: ryggstyrkende øvelser og trening. Avlastning i forhold til tung ryggbelastning.
Man kan i voksen alder ikke gjøre noe med de Scheuermann-forandringene som utviklet seg i ryggen i barndom og ungdom.