SARS

Spørsmål

Jeg skal pa ferie til Asia om noen dager, naermere bestemt Nepal og Thailand. Tilsammen blir jeg der i fire uker. Er det best aa bli hjemme ettersom SARS- epedemien herjer, eller er det overdreven forsiktighet?

Mann, 21 år

Svar

Folkehelseinstituttet kommer med stadige oppdateringer på www.fhi.no.

Hverken WHO eller Folkehelseinstituttet fraråder folk å reise til Asia.
Det er for tidlig å si noe om hva slags råd vi skal gi. Vi vet ikke hva slags mikrobe det dreier seg om, og det er også uklart om alle de tilfellene som rapporteres har sammenheng. Dersom det verste skulle hende, at det virkelig er en livsfarlig luftsmittebåren sykdom som kan spres raskt over hele verden vil helsemyndighetene måtte sette flypassasjerer i karantene.

Dersom du uten problemer kan utsette reisen til man vet litt mer, ville det kanskje vært lurt, men sannsynligvis kan ikke biletten forandres. SARS har hittil ikke vært påvist i Thailand og Nepal, så i utgangspunktet skulle disse landene være trygge.