SARS

Spørsmål

Mitt spm er. Med tanke på SARS og hvor smittsom den er,burde jeg ta noen forholdsregler på flyplasser? Skal via Budapest,København og så til Oslo.

På forhand takk.

Mann, 21 år

Svar

Det er så mye uavklart når det gjelder SARS at vi ikke kan gi noen klare råd. Foreløpig har ikke epidemien kommet til de landene du nevner, og det er ingen steder hvor man hittil har valgt å fraråde folk å reise. Det ser ikke ut til at epidemien har fått en så eksplosiv spredning som man først kunne frykte. Men det man i hvert fall kan risikere er karantenetiltak på flyplasser, som det vil kunne være svært ubehagelig å bli omfattet av.
Jeg har laget en link fra min webside til Folkehelseinstituttets webside, med oppdaterte nyheter om epidemien.