Sammenheng mellom lunge- og hjerteproblemer?

Spørsmål

Jeg trener 1t pr dag (løping/ski) og bortsett fra en cøliakidiagnose hadde jeg ikke vært syk siden barndommen. I februar hadde jeg en atypisk lungebetennelse (lav crp, grei almentilstand, men plutselige smerter i siden) som gav seg etter en antibiotikakur. Det ble tatt CT som viste pleuravæske samt flere lungenoduler med størrelse opptil 2,7cm. Kom inn på pakkeforløpet for kreft. De tok en nålbiopsi som ikke ga et klart svar, men som gav pneumothorax med innleggelse og pumping av luft og deretter to dager med oksygen. Tok en ny CT etter tre måneder som viste full tilbakegang for pleuravæsken og halvering av lungenodulene. Det tyder på at det ikke var kreft. Spirometri viste fortsatt noe redusert lungekapasitet, og jeg skal bli videre utredet etter noen måneder på sykehuset.
I juni besvimte jeg og da jeg skulle prøve å komme meg opp besvimte jeg igjen og igjen. Ble deretter borte i to minutter. Da ambulansen kom konstanterte de atrieflimmer og de tok blodprøver som viste forhøyete troponinnivåer (maksimal verdi 21). Jeg ble innlagt og ble værende på sykehus i to dager. Det ble påvist noe større hjerte og små klaffeinsuffienser. Hjerterytmen var normal (målt en VES). I og med at jeg har trent mye de siste årene regnet legen med at forstørrelsen av hjertet mest sannsynlig skyldes treningen. Dette skjedde mens jeg var på reise og jeg ble henvist til det lokale sykehuset. Der har jeg fått time for utredning, men det er først om tre måneder. Besvimelsen kom plutselig. Jeg hadde dog en følelse av at jeg trengte frisk luft og hadde gått 20meter før jeg falt om.
Det er en måned og jeg føler med frisk men blir fortsatt lett svimmel når jeg reiser meg. Jeg har kjøpt en EKG-måler som jeg bruker hele tiden (Kardia mobil). Jeg har aldri tidligere merket at jeg har atrieflimmer. Denne viser mulig atrieflimmer når jeg trener ganske hardt inne. Ellers har jeg noen ganger litt ujevn rytme. Kan et være sammenheng mellom lunge og hjerteproblemene? jeg trener fortsatt. Er det ok?

Svar

Hei

Du skriver at du har fått påvist noe redusert lungekapasitet, men ikke hvor mye redusert den er. Dersom du har alvorlig nedsatt lungekapasitet kan det være en sammenheng mellom lunge- og hjerteproblemer. Når du skriver at du trener 1 time daglig med løping og ski tenker jeg imidlertid at du ikke har alvorlig nedsatt lungekapasitet, og at det er mindre sannsynlighet for at funnene på CT og gjennomgått pneumothorax har noe å gjøre med dine besvimelser. Det du beskriver tenker jeg først og fremst har med atrieflimmer som sannsynligvis kommer og går hos deg. Det er alltid leit å anbefale noen å avstå fra trening, men det kan i enkelte tilfeller være tilrådelig. Atrieflimmer kan ha mange årsaker, og mange ganger kan man få både forbigående og varig atrieflimmer uten kjent utløsende årsak. Hva som er tilfelle hos deg er vanskelig å si basert på vedlagt informasjon, men i og med at du er henvist til videre utredning, tenker jeg at det vurderes flere årsaker. Trange blodårer til hjertemusklaturen kan være med på å gi atrieflimmer, særlig under anstrengelse. Mitt råd til deg er å fortsette å holde deg i aktivitet, men være oppmerksom på symptomer som hjertebank, svimmelhet og smerter i brystet. Dersom måleren din viser mulig atrieflimmer når du trener ganske hardt inne, bør du vurdere noe lavere intensitet. Dersom du opplever noen av de nevnte symptomene, råder jeg deg til å avbryte treningen og kontakte lege for å høre om utredningen kan gjøres snarere. At du blir svimmel når du reiser deg behøver ikke ha noe med verken hjerte eller lunger i denne sammenheng.

Håper dette var nyttig. Lykke til!