Røntgenbeskrivelse

Spørsmål

hei,har vært på MR,fikk vite av legen at jg har slitasje,men forstår ikke hva alt betyr så her er svarbrevet som jg trenger å få oversatt:

/CERVICALCOLUMNA
Det e meget lett degenerasjon i C5/C6 skivenivå.Denne skiven buker litt generelt uten tegn t skiveprolaps.Ingen holdepunkt for nerverot påvirkning.Mellomvirvelskivene for øvrig i cervicalcolumna og fremstilte del av thoracalcolumna e velavgrensett inn mot spinalkanal og laterale recesser.Ingen holdepunkt for spinalstenose.Det e normale akser,benmarg og cervicalmedulla.Normale forhold ved craniocervicalovergngen,atlantoaksialekompleks og cervicothoracalovergangen.
R:Meget lett degenerasjon i C5/C6 skivenivå.

LUMBOSACRALCOLUMNA,BEKKEN OG BEGGE HOFTELEDD
Dt e en halv cm stor ruptur i bakre anulus av L4/L5 skive som ligger i venstre intervertebral foramen.Dt e en liten skive bukning inn i selve foramen.Dt e ingen holdepunkt for nerverotpåvirkning.
L3/L4 skive buker også litt generelt uten tegn til diskret prolaps

L5/S1 skive er uten anmerkning.Mellomvirvelskivene for øvrig ser normale ut.Dt e ingen tegn til arthrose i fasettledd.Normale akser,benmarg og conusområdet.Ingen holdepunkt for spondylolistese.

Dt e normle forhold ved begge IS-ledd.Det sees degenerasjonsbetinget forandringer i fremre del av venstre acetabular labrum.Dt e ingen sikker holdepunkt for gjennomgående ruptur.Ingen paralabrale cyser.Ingen holdepunkt for avaskulær nekrose.Dt e intet å bemerke ved trochanter major bursa og iliopsoas bursa.Musculus piriformis og sacrale plexus e normale.Ingen patologiske oppfyllinger i lille bekkenet.Dt er tendinose forandringer i hamstring i senefester i sitteknutene bilateralt uten holdepunkt for ruptur.
Dt e degenerasjonsbetinget forandringer svarende til symfyse med meget små påleiringer.Dt er ingen holdepunkt for symfyseløsning.Ingen holdepunkt for atrofi i bekken muskulatur.
R:degenerative forandringer i tredje,fjerde lumbale skivenivå med en liten ruptur i L4/L% skive beliggende i venstre vertebrale foramen.Tendinose forndringer i hamstring senefestet ved sitteknutene.Degenerative forandring i symfysen.A///////

DETTE BLE NESTEN HELE BREVET,JG LURER PÅ HVOR GALT DET EGENTLIG ER?HAR HATT SYMPTOMENE I VELDIG MANGE ÅR.
takk for svar

Kvinne, 40 år

Svar

Hei og takk for spørsmålet.

Jeg skal forsøke å gjøre dette forståelig for deg.

NAKKE:
Det e meget lett forkalkning i C5/C6 skivenivå. Denne skiven buker litt generelt uten tegn t mellomvirvelskivebrokk/sammenfall.Ingen holdepunkt for påvirkning nerverøttene,( som ved isjas i korsrygg).Mellomvirvelskivene for øvrig i nakke( ryggen)og fremstilte del av brystryggen e velavgrensett inn mot virvelkanalen hvor ryggmargen går også kalt ryggmargskanalen og det ytre området. laterale recesser. Ingen holdepunkt for strang ryggmargskanal som presser på ryggmargen (spinalstenose).Det e normale akser,benmarg og nakkemarg. Normale forhold ved overgangen mellom nakkevirvel og kranium., mellom 1. og 2. Nakkevirvel og overgangen mellom nakke og brystrygg.
KONKLUSJON: Meget lett forkalkning i C5/C6 skivenivå.

LENDE -OG KORSBENSRYGG ,BEKKEN OG BEGGE HOFTELEDD
Dt e en halv cm stor sprekk, revne i bakre del av den lille ringen i midten av L4/L5 skiven som ligger i venstre mellomvirvel åpning.Dt e en liten skive bukning inn i selve åpningen. Dt e ingen holdepunkt for nerverotpåvirkning.
L3/L4 skive buker også litt generelt uten tegn til diskret mellomvirvelbrokk

L5/S1 skive er uten anmerkning. Mellomvirvelskivene for øvrig ser normale ut. Dt e ingen tegn til manglende brusk i fasettledd Normale akser,benmarg og kjegleområdet. Ingen holdepunkt for fremoverglidning av skiven.Spodylolisthese betyr: Spondylolyse( er et latinsk ord for at virvelens bue baktil som ligger rundt ryggmargskanalen ikke er sammenhengende) med olistesis er framoverglidning av et virvelsegment i forhold til nedenforliggende

Dt e normale forhold ved begge iliosakralledd altså ledd mellom ischiasbenet og korsbenet.Det sees forandringer forenlig med forkalkning i fremre del av hofteleddgropens leppe. Dt e ingen sikker holdepunkt for gjennomgående brudd. Ingen væskefylte hulrom (cyster) på noen av hofteleddsgropens sider. Ingen holdepunkt for celledød uten blodforsyning. Dt e intet å bemerke ved hofteleddets slimpose eller slimposen mellom korsben og ischiasben i bekken. Piriformismuskelen og korbensnerveutløperene e normale . Ingen sykelige oppfyllinger (svulster osv) i lille bekkenet. Dt er betennelsesforandringer i senen i hamstring i senefester i sitteknutene på begge sider uten holdepunkt for brudd.
Dt e forkalkningsbetingete forandringer svarende til skambenets område fortil med meget små påleiringer. Dt er ingen holdepunkt for skambensløsning. Ingen holdepunkt for svinn i bekken muskulatur.
KONKLUSJON: forkalkningsforandringer i tredje, fjerde lendeskivenivå med en liten brist i L4/L5 skive beliggende i venstre virvel åpning. Senebetennelsesforandringer i hamstring senefestet ved sitteknutene. Forkalkningsforandring i skambenet fortil.///////

Konklusjonen nederst forteller hva som feiler deg. Du har en liten forkalkning i skiven mellom to nakkevirvler. Du har litt forkalkninger i 3. Og 4. Lendeskivenivå og en liten brist i skiven mellom L4 og L5, dog uten at det har blitt prolaps og ischias smerter. Det jeg til nå har nevnt gir sjelden noen symptomer, men betennelsesforandringen i senefestet i sitteknutene kan nok være smertefullt og skal behandles.

Jeg håper dette har vært til hjelp.

Lykke til og god bedring!