Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Pusteproblemer

Spørsmål

Mann 68 år. Diagnostisert med astma, men ikke plaget på tre år - før nå. Dårlig form over én-to måneder. Vannklart slim, men må jobbe for å få det opp. Medført irritasjon (kontraksjon) i pusterøret. Svetter og fryser uten påvisning av feber. Pusteproblemer, særlig om natten. Tar astma-medisiner. Tatt en rekke blodprøver. Disse viser "ingen ting", CPR=0. Avsluttet behandling med Prednisolon, ble forbigående bedre, deretter verre (virusinfeksjon?). Har høy lungekapasitet (140%), men sist påvist lav gassutveksling i lungene (60%). Røyker ikke. Har begynt å måle O2-innholdet i blodet. O2-verdiene varierer overraskende meget, fra 98 til 85. Har våknet om natten med åndenød og påvist O2-metning på 75 (!), som deretter steg raskt til 95. Normalt til lett forhøyet blodtrykk, hvilepuls ca. 54. Føler meg utmattet og opplever "såre lunger" enkelte dager, kan trene normalt neste dag. Jeg er et "mysterium" for legene, men dette er en slitsom og urovekkende tilstand som tærer på. Har de siste 3 ukene blitt nødt til å sykemelde meg. Hva kan dette være? Hva bør jeg gjøre?

Svar

Hei

Jeg forstår godt at du synes dette er slitsomt. Å finne årsak til pusteproblemer kan være vanskelig, og i verste fall ta lang tid. Se på mitt svar som generell rådgivning, og diskuter videre med legene som kjenner deg.

Du skriver at du har astma - dette må man selvfølgelig alltid ha i bakhodet når du oppsøker hjelp for luftveisplager. Når det er sagt er jeg usikker på om det er forverring av astma som er årsak til dine plager de siste 1-2 månedene. Registrerer du PEF? Dersom du ikke gjør det, ville jeg oppsøkt fastlege og bedt om å få starte med PEF-registreringer. PEF er en form for pusteprøve som du kan gjøre daglig for å monitorere potensiell daglig variasjon i luftveisobstruksjon - noe man kan se ved ikke velregulert astma. Dersom din PEF varierer fra dag til dag, kan dine luftveisplager være forårsaket av forverring av astma. Astmaforverrelser kan både være kortvarige og langvarige.

At en rekke blodprøver ikke har vist noe er positivt, selv om du selvfølgelig skulle hatt et svar på hvorfor du har dine plager. Hvorfor du har lav gassutveksling i lungene dine lurer jeg på. En av de mer vanlige årsakene til nedsatt gassutveksling er emfysem - emfysem skyldes som oftest langvarig røyking. Du skriver at du ikke røyker, men ikke om du har røkt tidligere(?) Det er ikke sikkert at dine pusteproblemer nå skyldes nedsatt gassutveksling - vet du om dette har vært påvist før de aktuelle siste 1-2 måneder? Dersom dette er nytt er det grunn til å forfølge dette. Først og fremst bør det tas røntgen av lungene dine. Dersom du er et "mysterium" for legene, går jeg utifra at dette er tatt(?) Med saturasjonsmålinger ned til 85% og 75% på natten synes jeg lungefibrose bør utelukkes. Spør legen din om det ble sett noe fibrose/arr i lungevevet ditt på røntgen. Små lungeembolier kan også påvirke pusten, men det finner jeg imidlertid mindre sannsynlig at du har da du står på Marevan.

Kort oppsummert vil jeg anbefale følgende:
1. Skriv ut svaret mitt og diskuter innholdet med din fastlege.
2. Kartlegg astmaen din - start gjerne med PEF-registreringer.
3. Utelukk emfysem og lungefibrose dersom dette ikke er gjort.
4. Dersom du ikke har vært hos en lungespesialist kan det være på sin plass.
5. Dersom man ikke finner årsak til dine pusteproblemer i dine lunger/luftveier, vil det være naturlig å kartlegge din hjerterytmeforstyrrelse ytterligere med f.eks. 24-timers rytmeregistrering og ultralyd av hjertet.

Håper dette var nyttig for deg. Lykke til!