Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Psykiske lidelser og arbeidsavklaringspenger

Spørsmål

Hei, skal prøve å gjøre en lang historie kort. Etter 10 år på sofaen med ekstrem sosial angst kom jeg meg til lege. ble sendt til DPS og fikk mange timer med psykiater og psykiatrisk sykepleier, fikk jeg etterhvert konstatert GAD i kraftig form. Kriteriene til både bipolar lidelse og adhd var så tydelige at jeg i dag bruker legemidler for, samt for GAD. Hadde ingen skole osv. Fikk innvilget yrkesrettet attføring på direkten faktisk, Etter litt om og men ( ca 2 år) fikk jeg begynt på videregående og elektrofag.Fikk Læreplass og fagbrev etter ca 3 år

Det som skjedde siste året jeg jobbet ble jeg betraktelig dårlige.Ble sendt til en spesialist i OCD.
Nå er det også en alvorlig diagnose.jeg har fått.

- Sjefen vil gå med på å permittere meg for å kunne gå på skole men ingen økonomisk støtte fra arbeidsgiver.
Har Arbeidsgiver noen plikter her?

-Det som er tingen er at diagnosen OCD og ADHD er nye for NAV om det skule vli en dialog der.
Poenget er at overhodet ikke kan utføre min gamle jobb som elektriker med dagens psykiske helse.
jeg vil omskolere meg via teknisk fagskole. Jeg er flink på skole!
'
Spørsmålet(ene) lyder da, jeg trenger mer enn det lånekassen kan tilby. Har ikke jo noe muligheter for økonomisk støtte/krav.

- Med såpass mange nye diagnoser hvordan tror muligheten er for å søke arbeidsavklaringspenger?
Om så, kan man være permittert eller man slutte i jobben for kunne motta arbeidsavklaringspenger?

Er det fastlegen eller min nærmeste psykiater som kan søke arbeidsavklaringspenger?

Ps, viktig info. Jeg har vært sykemeldt i snart 1 år pga behandlinger og utredning

Hvor bør jeg begynne og hvem skal jeg ta dette opp med?

Hva gjør jeg?

Svar

Hei,

Du kan ha rett til utdanningspermisjon etter aml. § 12-11, men du har ikke rett til økonomisk støtte fra arbeidsgiver med mindre annet følger av avtale.

Ut ifra din beskrivelse, kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger. Selv uten nye diagnoser, kan det tenkes at du på grunn av sykdom har fått din arbeidsevne redusert i kvalifiserende grad.

Det er ikke et vilkår for å motta AAPat du slutter i jobben. Men oppsigelsesvernet som følge av sykdom gjelder etter aml. § 15-8 ikke ut over 12 måneder etter at arbeidsuførheten inntrådte. Ettersom du nærmer deg ett års sykemelding, kan arbeidsgiver etter omstendighetene ha muligheten til å si deg opp.

Det er som regel fastlegen som hjelper deg med søknad om AAP, og jeg anbefaler deg å starte med å ta spørsmålet opp med vedkommende. Dersom fastlegen mener at psykiateren din bør hjelpe deg i stedet, så er det også mulig.

Jeg forstår at du trives i utdanningssituasjonen, og at du godt kan mestre videreutdanning eller omskolering. Men det er et vilkår for AAP at utdanningen sannsynligvis vil føre til at du klarer å fungere i arbeid. Om dette kriteriet er oppfylt, er opp til legen å vurdere.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Christian A. Kramer
advokat