Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

"Psykisk", men evt fysisk også?

Spørsmål

Hei.
Jeg har i halvannet år slitt med helseplager. Det startet april 2015 med at jeg fikk bronkitt. Etter sigende. Men er ikke helt sikker. Var syk en fire ukers tid. Etter dette har jeg slitt med symptomer. Symptomene i ettertid har vært slapphet, uggenhet, kvalme og jeg har måttet være mye hjemme fra jobb. I tillegg har jeg hatt mye ekstraslag fra hjertet og noen tunge slag. Jeg har hatt puls på rundt 90 når jeg har tatt den hos legen. Blodtrykk 130-140/90 ish. I perioder har jeg vært helt frisk. Jeg må videre fortelle at det har vært mye som har skjedd i livet mitt, med flytting tilbake til barndomsby, en jobb som måtte sies opp, en ny jobb som også måtte sies opp, NAV-penger som stoppet, min kjæreste mistet jobb, og jeg har vært i sorg etter et tap. Jeg er klar over at dette er mye for enhver psykisk, men jeg kan ikke utelate at det kan finnes en somatisk grunn for dette. Presset har vært stort, men det har det også vært i andre perioder av livet mitt, og da har det ikke vært slike somatiske symptomer slik det er nå. Jeg lurer også på om det kan være borrelia, da jeg fikk et flåttbitt for to år siden, og har senere fått plager i det ene kneet. De nye symptomene som har kommet nå i vinter er nummenhet i kroppen. Og også sviktet beina nesten her om dagen. Jeg har klar over at dette kan være at jeg har levd under press denne tiden, men vil heller ikke utelukke noe somatisk. På prøver tatt i våres, var alle prøver normale.

Svar

Hei.

Du har en del uspesifikke symptomer, dvs plager som ikke er typiske for en-1-sykdom eller diagnose, men som kan forekomme ved en lang rekke tilstander. Og fremfor alt så kan slike symptomer vel så ofte, generelt sett, skyldes psykologiske forhold eller ikke-sykdom, dvs at det handler mer om kroppens reaksjoner på "livet en lever", motgang, skuffelse, fortvilelse, sorg osv, -slik du så korrekt er inne på selv.

Du sier her at du er klar over at mye av de du beskriver her, for ditt vedkommende kan ha med slike psykologiske forhold å gjøre, men at du tenker at det ikke kan utelukkes at det kan ha kroppslige årsaker. Det er en aldeles korrekt tanke. Selvfølgelig kan mennesker som har vært utsatt for psykiske belastninger, også få kroppslig sykdom som alle andre. Og ting kan ha mer enn en årsak.

Du stiller ingen konkrete spørsmål her, men det går på om der kan være kroppslige årsaker til plagene dine, og det kan det helt klart være, men det behøver samtidig ikke å være det.
Derfor er det nå korrekt av deg å oppsøke fastlegen for en sjekk mhp om dine plager med slapphet, kvalme osv kan ha kroppslige årsaker. Dersom legen ikke finner noen tegn til kroppslig sykdom, er det noe som taler i retning av psykologiske årsaker til plagene dine, slik du selv er inne på.

Jeg kan naturlig nok ikke antyde noen evt diagnose for deg her over nett, siden jeg ikke kan undersøke deg m.v., og også fordi at slike uspesifikke plager i bunn og grunn nærmest kan skyldes "alt", eller ingenting.
F.eks. slapphet: Der finnes neppe noen sykdom som ikke kan gi slapphet, så det har ingen mening eller nytteverdi for deg om jeg listet opp ti tilfeldige mulige diagnoser, -for da kunne det være hundre andre jeg overså.

Men en generell sjekk hos legen, hvor legen undersøker deg kroppslig, tar blodprøver av deg, bl.a. blodprosent, vitaminer / mineraler, blodsukker, stoffskifte m.v., er viktig og riktig i en slik sammenheng, hvor du ønsker å utelukke kroppslige årsaker til plagene dine.
Du tenker aldeles riktig her, så bestill deg en time hos legen din og forklar legen det du har forklart her. Det er en grei problemstilling og "bestilling". Lykke til!

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-