Påvirkning

Spørsmål

Holder på med et prosjekt på skolen og såpeserier, om de påvirker oss.
Kan du/dere ev. gi eksempler som kan påvirke helsa vår?
På forhånd takk!

Kvinne, 16 år

Svar

Kjære kvinne, 16 år!

Mange takk for et interessant spørsmål. Ja, jeg tror at såpeserier kan påvirke helsa vår - på godt og vondt - fordi tv-serier når ut til veldig mange og har stor påvirkningskraft. Særlig rollepersoner som vi beundrer litt, som vi synes er pene, sexy eller flinke, kan påvirke oss. Ta for eksempel Ally Mc Beal: Hun er sykt tynn, men morsom og smart, og med mange fine klær. For noen blir hun kanskje en modell som de kan strekke seg etter. Da tenker de kanskje at for å nå dit, bli som henne, må jeg også bli like tynn. Det vil være et eksempel på en negativ helseeffekt. På den andre siden er det få som røyker i den serien (tror jeg) - det kan være eksempel på en positiv helseeffekt; inntrykket av at smarte, unge advokater med suksess ikke røyker.

Påvirkning er en irrasjonell ting. Vi styres av følelser og lyster, og ønske om aksept og annerkjennelse. Derfor kan personer vi beundrer få forbausende stor påvirkning på oss, for eksempel altså rollepersoner i såpeserier.
Og tv og film har den desidert største påvirkningskraften på oss blant ulike media.

Dette svaret er basert på hva jeg personlig tenker og tror om dette. Lykke til med prosjektet!