"oversettelse" av røntgenbeskrivelse er IKKE det samme som tolkning av bildene!

Spørsmål

Hei,jeg har problemer med å forstå språket dere bruker på ryggen ved en Røntgen undersøkelse.Trenger en oversettelse.. RØNTGEN LUMBOSACRALCOLUMNA.Normal corpora vertebrae.Reduksjon av skivehøyde L-4og L-5.Normale fasettledd og iliosacralledd.R:SKIVEDEGENRRASJON PÅ DE TO NEDESTE LUMBALE NIVÅER.MR LUMBALCOLUMNA MED IV.KONTRAST.SigittaleT1 og T2.Aksiale T2 og T1 uten og med iv.kontrast på de tre nedeste lumbale nivåer.Sagittale T1 med iv.kontrast.Bildene sammenlignes med undersøkelse fra den 11.12.09.I forhold til tideligere ses progresjon av skiveprolaps L4/L5.Aktuelt stort prolaps målende ca.1,5cm i diameter paramediant mot venstre med kompresjon av duralsekken og dorsal dislokasjon av venstre L5-nerverot.Bemerkes postoprative forandringer med venstresidig hemilaminectomi L4/L5.Uendret skivedegenerasjon L5/S1.Fettinfiltrasjon i dekkplatene på de to nederste lumbale nivåer på degenerativ basis.R:DEGENERATIVE FORANDRINGER PÅ DE TO NEDERSTE LUMBALE NIVÅER.OPRASJONSSEQUELAE L4/L5.STORT RECIDIV PROLAPS L4/L5 MOT VENSTRE MED KOMPRESJON AV DURALSEKK OG VENSTRE L5-NERVEROT.Håper du vil gi en bra oversetting av dette,bedre en fastlegen og kirurgen greide å gi meg.Etter jeg hadde snakket med dem var jeg like klok.Dette blir min 3prolaps,og 2 oprasjon.Jeg tror ikke jeg vil operere igjen,jeg tror at den siste oprasjonen var en ikke vellykket inngrep.Noe jeg konfronterte kirurgen med,men han var ikke helt der,så det ble en dårlig samtale.Vennlig hilsen Robert. Relevante sykdommer/medisiner: Pinex Forte.Har liten effekt.

Mann, 44 år

Svar

Du ber om en "oversettelse" av røntgenbeskrivelsen, og det kan jeg gjøre.

Du har stilt spørsmålet til en kirurg, og ikke ortoped, og jeg vil ikke kunne gi deg en vurdering om operasjon skal gjøres eller ikke - det vil kun en ortoped kunne gjøre. Denne beskrivelsen er bare en del av en vurdrering som gjøres når operasjon bestemmes. Klinikken(symptomer og funn, subjektive plager) samt sammenfall mellom røntgenfunn og klinikk, og nettopp den samtalen du etterlyste, der ortoped og pasient SAMMEN kommer fram til en løsning (operasjon vs. avventende behandling), bestemmer videre behandling. Ingen operasjon gjøres på røntgenfunn alene. Rtgfunn er også gjenstand for tolkninger. Dersom du er usikker om du skal la deg opererere eller ikke, skal du ABSOLUTT ha en ny samtale med din ortoped.

Her er oversettelsen. Verken du eller jeg kan konkludere om videre behandling på bakgrunn av den. Det må du og din ortoped gjøre. oversettelsene er mellom bindestrekene.

RØNTGEN LUMBOSACRALCOLUMNA - lende/bekkenrygg-.Normal corpora vertebrae - ryggvirvler- .Reduksjon av skivehøyde-mellomvirvelskive- L-4og L-5.Normale fasettledd og iliosacralledd- ledd som er mellom virvler og mellom bekken og bekkenrygg- .R:SKIVEDEGENRRASJON -slitasje i mellomvirvler- PÅ DE TO NEDESTE LUMBALE NIVÅER- de to nederste virvler i lenderygg, før bekkenrygg- .MR LUMBAL- lende- COLUMNA MED IV-intravenøs- .KONTRAST.Sagittale - snitt parallellt med et snitt som går fra foran til bak - f eks fra nese til bakhode - og oppad/nedad - T1 og T2 -spesielle datatolkning av MR bilder -.Aksiale T2 og T1 uten og med iv.kontrast på de tre nedeste lumbale nivåer - 3 nederste lende virvler, som er L3, L4 og L5 - .Sagittale T1 med iv.kontrast.Bildene sammenlignes med undersøkelse fra den 11.12.09.I forhold til tideligere ses progresjon av skiveprolaps L4/L5 -forverring av mellomvirvelskiveutbukning - .Aktuelt stort prolaps målende ca.1,5cm i diameter paramediant - parallellelt med midtlinjen mot venstre - mot venstre med kompresjon av duralsekken - trykk på rygghinne - og dorsal dislokasjon av venstre L5-nerverot- forskyvning av nerverot i retning dorsalt - mot ryggsiden- .Bemerkes postoprative forandringer med venstresidig hemilaminectomi L4/L5- rester etter forrige operasjon-(der man åpnet en del av "ringen" rundt nerven for å gi mer plass) .Uendret skivedegenerasjon - slitasjeforandringer - L5/S1.Fettinfiltrasjon i dekkplatene på de to nederste lumbale nivåer på degenerativ basis - forandringer som følge av slitasje- .R:DEGENERATIVE FORANDRINGER - slitasjeforandringer - PÅ DE TO NEDERSTE LUMBALE NIVÅER - nederste lenderyggvirvler (L4/5) - .OPRASJONSSEQUELAE-forandringer etter tidligere operasjon - L4/L5.STORT RECIDIV - tilbakefalls-- PROLAPS L4/L5 MOT VENSTRE MED KOMPRESJON -trykk på - AV DURALSEKK OG VENSTRE L5-NERVEROT.

Jeg vet ikke om du blir mye klokere av dette - som er en ren oversettelse uten tolkning av funnene. Som sagt må dette vurderes sammen med din ortoped, men det er mulig du har bedre basis for å diskutere med ham/henne som følge av beskrivelsen. Som sagt er det klinikken som er det avgjørende, og det er ikke alltid en operasjon er løsningen.

Lykke til!