Oppfølging av prostatakreft

Spørsmål

Tok prostataoperasjon januar 2016 - PSA 5.7 den 12.04.2016. . PSA 11.00 - den 07.02.2017
PSA 13.00 - den 25.07.2017. PSA 16.00 - den 27.11.2017.
Stigning fra 11.00 til 16.00 i år er vel mye ?
Blodprøver rekvirert av Sentralsjukehuset, ved henvendelse dit for jeg opplyst at jeg må vurderes av min fastlege.
Fastlegen sier - pr. telefon - at Sentralsjukehuset vil innkalle meg til observasjon i februar 2018. Er ikke det lenge, tatt i
betraktning at det var konstatert kreft i forb med operasjonen

Svar

Hei.

Du spør om en stigning fra 11 til 16 er mye. Det er vanskelig å svare på, for da måtte en først være enig om hva som er "mye" i en slik sammenheng.
Det er ihvertfall så mye at fastlegen din gjorde rett ved å kontakte sykehuset for å avtale videre oppfølging av dette.
Når spesialistene på sykehuset så vurderer hvor raskt du skal kalles inn, er det mange faktorer som spiller inn, både PSA-stigningen og hvor hissig kreften var i utgangspunktet, hvordan du ble / blir behandlet osv, og der er klare retninglinjer for slik oppfølging av pasienter med prostatakreft.
Jeg er almenlege og kan ikke dette store fagfeltet prostatakreft i detalj, og jeg har her heller ikke noen full oversikt over all informasjon omkring din prostatakreft, som ville være nødvendig for å si noe om hvor snarlig du skulle inn til kontroll. Det vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle, av spesialistene som er ansvarlig for deg på sykehuset, ut fra standardiserte retningslinjer. Det er ihvertfall ikke basert på skjønn og "synsing", det kan du være helt trygg på.
Spørsmålet ditt er avgjort fornuftig å stille, men det lar seg ikke besvare her med såpass begrenset med informasjon som jeg har her.
Derfor synes jeg du skal stille samme spørsmålet til fastlegen din, som vil kunne forhøre seg med sykehuslegen om nødvendig her.

Ha det bra.