Ønsker å få rede på hva faren døde av

Spørsmål

Hei. Jeg har et spørsmål som nok er litt utenom de vanlige. Min far døde i 1997, 46 år gammel, og jeg ønsker å finne ut hva han døde av. Min mor husker svært lite fra denne tiden, da dette var en veldig tung tid. Han hadde diabetes og var hjerteoperert flere ganger. Min mor forteller at han hadde gule stafylokokker. Han var lenge, og flere ganger innlagt ved Haugesund sykehus, men døde på Haukeland. Jeg har så vidt vært i kontakt med Haugesund sykehus for å finne ut av hvor jeg kan få tak i journal eller informasjon om hans innleggelser, men jeg har ikke fått noen konkrete svar. Så det jeg håper du kan svare på, er rett og slett hvem jeg kan kontakte? Jeg ønsker så gjerne å vite dødsårsak.. Jeg har nå fått barn selv, og spørsmålene angående arvelige sykdommer dukker stadig opp. Er det en mulighet for at hans journaler fortsatt finnes?

Svar

Hei.

Din far døde på Haukeland Sykehus, og derfor vil det være journalen fra Haukeland som du vil ha bruk for, for å finne ut dødsårsaken. Kontakt derfor Haukeland Sykehus for dette. De har sikkert en arkivansvarlig. Din far døde for 19 år siden, og det er enhver grunn til å tenke at denne journalen fortsatt er høyst tilgjengelig på Haukeland.

Journaler i offentlig virksomhet, inkl sykehus, kommer inn under bestemmelsene om offentlige arkiver i og i medhold av arkivloven, herunder bestemmelsene om bevaring, kassasjon og avlevering til statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt arkivdepot.

Du har som nærmeste pårørende rett til innsyn i din fars journal, evt kan det være at det er din mor som må kontakt, som aller nærmeste pårørende. Skulle du mot formodning oppleve noen praktiske vanskeligheter med å få tak i hans journal, så vil det være en god ide å la en slik henvendelse gå formelt via en advokat, som vil kunne lovgivningen om dette og derfor vil kunne håndtere det på en optimal måte.
Men konklusjonen min er at dette ser jeg ikke for meg skal være noe problem, så start med å ta kontakt med Haukeland Sykehus som ovenfor beskrevet.

Lykke til.