Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Ønskelig med rask avklaring ved stort prolaps i ryggen

Spørsmål

Hei. Kunne du ha hjulpet meg og tyde dette : L5/s1 skiven dehydret og med rimelig høyde. Det foreligger et relativt beskjeden venstresidig parasagittalt prolaps uten overbevisende rottafeksjoner. I øvrig upåfallende i nivået. Moderat redusert og noe dehydret L4/L5 skive med modic to forandringer i dekkplatene. Baktil foreligger et usedvanlig svart nærmest midtstillt prolaps, en tanke høyreøvervekt. Regulær spinal stenose i nivået og sannsynlig også affeksjon i receccene. Foramine uaffisert. Lette degenerative forandringer L3/L4 skiven med lite midtstillet anulusrift. Cranielt herfor fredelige forhold. har smerter i begge ben helt ned til foten. Går 10-20 skritt men må da sitte litt før jeg klarer å gå videre. Dette med smertestillende. Er dette noe man oppererer? Har time hos ortoped i slutten av august. Er det noe jeg kan gjøre i mellomtiden som lindrer smertene? Takk for svar.
Mvh Hege

Svar

Hei, Hege!

Kort fortalt:
L5/S1: begynnende slitasje i mellomvirvelskiven.
L3/L4: begynnende slitasje i mellomvirvelskiven.
L4/L5: jeg tror du har skrevet feil, det må være tale om et "svært" prolaps, og ikke et "svart" prolaps. Dette beskrives å være av en slik størrelse at det forsnevrer den beinete kanalen hvor nerverøttene løper. Dette i seg selv kan gi smerter i rygg og bein, og spesielt økende plager i beina ved gange. I tillegg beskrives prolapset å buke inn mot den beinete kanalen til de avgående nerverøttene i dette nivået. Dette kan gi opphav til isjiassmerter, altså strålende smerter ned i beina.

Jeg vet ikke hvor lenge du har gått med dette, men jeg synes dette høres svært invalidiserende ut for deg. I kald fase vil man ofte tilby operasjon hvis det ikke viser tegn til bedring etter 3 måneder, men her kommer individuelle hensyn og vurderinger inn. I tillegg opereres en del av disse tilstandene også i en mer akutt fase, hvis man er så smerteplaget at man ikke fungerer uten sterke smertestillende. I tillegg opereres alltid slike tilstander hvis man får problemer med motorikken eller blærefunksjon, da dette kan indikere uttalt mekanisk trykk mot nervene. Skulle slikt oppstå, må du kontakte legevakt umiddelbart for avklaring. Jeg ville som et minimum diskutert dette med min fastlege, som igjen kan konferere med den ortopediske avdeling hvor du er henvist. Det kan godt tenkes at hastegraden på vurderingen endrer seg i lys av slik du i dag fremstår. Det er ikke mulig å anbefale deg noen form for medikamentell behandling. Grei aktivitet som ikke forverrer smertene reduserer sannsynlighet for at dette blir kronifisert.

Lykke til!