Mulig dysartri

Spørsmål

Hei.folk sier veldig ofte at jeg har jeg snakker veldig sakte med en helt monoton stemme. før sa folk alltid at jeg snakket lavt og utydelig også også og folk forsto ofte ikke hva jeg sa. Tror jeg snakker litt utydelig og at det høres ut so at jeg momler på en måte nå også, men folk forstår som oftest hva jeg sier.Det virker for meg som om alle andre er tildelt en stemme de bare kan snakke naturlig med og et tonefall og tempo som er normalt av seg selv , mens når jeg prøver å snakke vanlig snakker jeg veldig sakte og synes det er uforståelig og unaturlig , hvordan man regulerer tonefall. Jeg tror de første gangene folk komenterte stemmen min var i 6 -7 klasse , sikkert når jeg kom i stemmeskifte, tror at før dette hadde jeg en lysere stemme med normalt tonefall og tempo. Nå er jeg 20 år. Synes det er utrolig irriterende og synes det er et veldig stort problem og føler at jeg ikke kan bli tatt seriøst på grunn av stemmen min.Er det noen sykdommer eller noen spesielle årsaker som kan være grunn i dette? Og er det noe som jeg kan gjøre for å få en mer normal stemme ?

Svar

Takk for at du tar kontakt med meg her på Lommelegen. Jeg skjønner at problemet ditt kan være irriterende for deg all den stund du ønsker og prøver å snakke både tydelig og med en naturlig stemme, men ikke får det til slik som du syns andre gjør det. Dine antagelser om at de fleste helt naturlig får til en tydelig tale med vanlig stemme, som både går opp og ned i toneleie avhengig av hva man snakker om, er helt riktig. De fleste snakker også automatisk i et passende tempo som i tillegg kan økes i forhold til behov, tid og sted. Med andre ord er talen vår automatisert og underlagt den mer ubevisste delen av adferden vår.

Men for noen mennesker fungerer ikke taleadferden tilstrekkelig, ja, i noen tilfeller fungerer den svært dårlig. Dette kan være knyttet til medfødte forutsetninger, skader eller sykdommer. Jeg oppfatter det du beskriver om deg selv, som en type motoriske vansker knyttet til talemuskulaturen (taleapparatet) og koordineringen av disse muskelgruppene i bruk. Du sier ingenting om at du har vært utsatt for noen skade eller sykdom, så jeg tror at taleproblemet ditt kan være en nevrologisk betinget talevanske som er forårsaket av medfødt sviktende kontroll over talemuskulaturen, altså en talevanske som har med motorisk utførelse å gjøre. En fellesbetegnelse for en gruppe beslektede uttalevansker som skyldes forstyrrelser eller svikt i den muskulære kontrollen av taleapparatet, kalles dysartri.

Ved dysartri blir uttalen mer eller mindre utydelig, det blir tungt å snakke og vanskelig for andre å forstå. Graden av dysartri er avhengig av hvor mange av taleapparatets funksjoner som er involvert og i hvor sterk grad. Ofte berøres flere av taleapparatets funksjoner samtidig, som for eksempel pust, svelg, stemme, nasalering, artikulasjon, prosodi (talerytme) og i særlige tilfeller svelgvansker.

Jeg kan ikke stille noen sikker diagnose her på Lommelegen eller uten å ha snakket med deg og gjort mer utførlige undersøkelser. Min antagelse er knyttet til det du beskriver av deg selv. Men hvis du opplever at svaret mitt kan ha et snev av sannhet i seg, anbefaler jeg deg om å ta kontakt med fastlegen din og få en henvisning til nevrolog og få stilt en endelig diagnose. Får du det, kan du få hjelp av logoped med støtte fra HELFO. For heldigvis er det noe du kan gjøre med dette. Du kan dessverre ikke fjerne den direkte årsaken til vansken, men du kan begynne med et treningsprogram som retter seg mot de muskelgruppene som trenger å styrkes og videre til spesifikk taletrening. Talen din kan bli bedret, spesielt i situasjoner når du er bevisst på å snakke tydelig.

Jeg ønsker deg lykke til!