Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Min mors fastlege skriver ut uforsvarlig store mengder medisiner til henne

Spørsmål

Hei Jeg har et spørsmål angående min mor. Mitt problem er at jeg er i tvil om behandlingen hun får er riktig, og eventuelle tips til hva jeg kan gjøre. Min mor er 70 år, og har i lang tid slitt med en del diverse plager. Hun er sterkt undervektig (150cm høy, ca 40kg), røyker, drikker moderat med alkohol, men spiser lite og sover svært mye. Hun har lenge (3-5 år) klaget på kvalme, svimmelhet og sier at hun generelt føler seg dårlig. Det har vært noen sykehusbesøk med oppfølging og her har hun vært blant annet dehydrert og fått beskjed om å spise. For noen uker siden gikk jeg igjennom medisinlisten for å se hvilke medisiner hun fikk, samt sjekket litt rundt. Det jeg stusset over var bokser med kvalmestillende (Afipran 10mg) og en stor pakke (100stk) med sovemedisin (Imovane). Sovemedisin vet jeg hun har et avhengighetsforhold til og har hatt i mange år. Hun bruker disse for "alt" - smerter, angst og for å få sove. Afipran sjekket jeg opp (pakningsvedlegget og nett) og leste at dette er medisiner man ikke skal ta lenge av gangen, de skal tas i små doser, og at de kan gi alvorlige bivirkninger. Disse fikk hun etter en Colon reseksjon for over ti år siden. Jeg talte over tablettene og regnet meg frem til at hun tok 2 - 4 Afipran per dag i minst 5 år. Jeg regnet over Imovane-bruken og regnet meg frem til ca 3 Imovane per dag. Jeg hadde felles konsultasjon med hennes fastlege om dette, og han var "uvitende" om medisinbruken. Min teori er at når mor føler seg uvel fordi magen er tom, så tar hun Afipran, og sultfølelsen forsvinner. Lite mat gir lite energi som igjen gjør henne deprimert, og hun kompenserer med å sove ved hjelp av imovane. Hun ønsker ikke antidepressiva. Jeg tror mor svinner hen blant annet på grunn av medisiner hun ikke burde ta. Mine spørsmål: 1) Er det uproblematisk å ta Afipran som beskrevet over? 2) Kan jeg som pårørende kreve at fastlegen slutter å skrive ut medisiner som jeg ser er "sekundært" skadelige? 3) Kan jeg gjøre noe i det hele tatt?

Kvinne 70
Svar

Hei.


Du stiller gode og viktige spørsmål, og det er bra at du har tatt dette opp med legen hennes.

Jeg skal svare på dine spørsmål ett av gangen:


1) "Er det uproblematisk å ta Afipran som beskrevet over?"


Afipran bør ikke brukes i mer enn 5 dager sammenhengende, og ved langvarig bruk kan

en rekke bivirkninger oppstå, inklusiv irreversibe nevrologiske bivirkninger som f.eks ufrivillige bevegelser. ("tardive dyskinesier") Sjansen for dette er større hos eldre pasienter. Så svaret på ditt spørsmål er et helt klart nei. Det kan naturligvis gå greit, men det er på ingen måte uproblematisk, og det er frarådet på generelt grunnlag.


2) Kan jeg som pårørende kreve at fastlegen slutter å skrive ut medisiner som jeg ser er "sekundært" skadelige? 


Du kan saktens "kreve", eller anmode sterkt om hva du måtte ønske, men så lenge din mor er myndig og du ikke er hennes verge, så er dette formelt en sak mellom din mor og legens hennes, og du har ingen formel "rett" til å kreve endringer i legens medisinforskriving til din mor. 


3) Kan jeg gjøre noe i det hele tatt?


Du kan (og bør) snakke med legen mer enn en gang, og gi uttrykk for din bekymring. Du kan sende en klage til Fylkeslegen (helseavdelingen hos Fylkesmannen). Fylkeslegen vil da innhente informasjon og vurdere saken, og dersom Fylkeslegen finner ut at dette er uforsvarlig praksis, vil legen få beskjed om dette.


Jeg synes dette høres ikke helt ideelt ut, og støtter deg i å ta tak i dette. Lykke til.