Meningokokvaksine til gravide

Spørsmål

Hei Du har svart ganske grundig på første delen av spørsmål men glemt siste del og viktigst for meg.Det er at jeg skal reise til det landet hvor man må ha Meningokokkvaksine A+C+W135+Y,som sagt vi ønsker barn.når jeg har fått denne vaksinen må jeg vente en perjode å bli gravid fordi vaksinen kan være skadlig for foster eller det er ingen risoko for foster hvis man er gravid rett etter vaksine. vennligst svar på dette fort om det er mulig
hilsen

Kvinne, 37 år

Svar

Meningokokkvaksine er som nevnt ikke farlig for fosteret. Det gjelder uansett når vaksinen settes i forhold til graviditeten.