Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Mellomgulv som ikke fungerer skikkelig

Spørsmål

Har det siste året opplevd svekkelse i pusteevnen, og lungelege har påvist respirasjonssvikt, lungekapasiteten er nå nede i 43 %.
Årsaken ser ut til å være mellomgulvet som ikke fungerer skikkelig. Har også opplevd iste året at der er vanskelig å puste når jeg ligger på rygg. Ifølge en lege kan det skje når mellomgulvmusklene blir litt løse og slakke. Har derfor vent meg til å sove på siden. Har også fått tilpasset en maske og pustemaskin som jeg ligger med om natten. Spørsmålet mitt er; er det mulig å gjøre noe med det ? Har aldri fått noen skikkelig forklaring fra fastlege eller nevrolog. Har fått påvist mellomgulvsbrokk, vet ikke om det har noen påvirkning. Har også vært mye plaget med magen, ifølge en lege har jeg nok irritabel tarm.... er takknemlig for svar.

Svar

Hei

Jeg tar utgangspunkt i at utredning og påstander er korrekte. Ved respirasjonssvikt er evnen til å puste nedsatt i den grad at oksygeninnholdet i blodet blir redusert til under nivået man anser som tilfredsstillende for kroppens celler. Respirasjonssvikt kan ha flere årsaker. Hos deg er det vurdert at redusert funksjon av mellomgulvet er årsaken. Mellomgulvet har som funksjon å dra nedre del av lungene ned for å skape et undertrykk inne i luftveiene. Det er dette undertrykket som drar luft ned i luftveiene og lungene, og videre ut i blodet. Dersom funksjonen til mellomgulvet er redusert vil evnen til å skape undertrykket også være redusert. Funksjonen kan være redusert eller helt opphørt. En slik nedsatt funksjon gjør seg mest gjeldende i liggende stilling, og aller mest på natten. I liggende stilling vil innholdet i magen presse mellomgulvet opp og øke kravet til mellomgulvsfunksjonen. Når vi sover vil respirasjonen/pustearbeidet vårt i tillegg justeres noe ned. En pustemaskin på natten er en bistand til ditt eget ubevisste pustearbeid. Dersom mellomgulvsfunksjonen og sekundært undertrykket i luftveiene er nedsatt, vil det være nyttig og noen ganger nødvendig med et overtrykk for å bedre tilføre luft til blodet.

Det er ikke alltid man finner årsaken til redusert mellomgulvsfunksjon. Den vanligste åpenbare årsaken er tidligere operasjoner i området hvor nerver som står for bevegelsen av mellomgulvet har blitt skadet. I sjeldne tilfeller kan nedsatt funksjon i mellomgulvet være uttrykk for nevrologisk sykdom, men da er det ofte andre symptomer og plager i tillegg. Mellomgulvsbrokk har ikke nødvendigvis noen påvirkning, ei heller irritabel tarm. Selve pustemaskinen kan imidlertid gi noe luftplager i magen.

Det er dessverre sjelden mulig å bedre mellomgulvsfunksjonen. Dersom du har stor mage, kan det være nyttig å redusere den, for å minske trykket fra magen i liggende stilling. Det kan også være nyttig å heve hode/brystenden på natten. Et hjertebrett er et hjelpemiddel fra behandlingshjelpemidler som kan bygge opp hode/brystenden på en enkel måte. Hør med din fastlege om han/hun kan være behjelpelig med dette.

Håper dette var nyttig for deg. Lykke til!