Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Meldt til barnevernet fordi jeg tok en cognac kvelden før legebesøket

Spørsmål

Jeg og kona har en sønn på 15mnd og for 2 uker siden ble han syk. Tok han en gang med til legevakten siden han hadde feber og hostet mye. Ble kun konstatert virus. Feberen gav seg ikke og onsdag tok jeg han med meg etter å ha fått en akutt-time hos fastlegen. Ble da konstatert lungebetennelse og fikk antibiotika, men legen tok også prøver av nesa hans. Dagen etter ringte legen og sa han hadde fått rs-virus og vi måtte kutte med antibiotikaen. Dagen etter det igjen ringer legekontoret kona og spør om en av oss eller begge kan komme inn for et møte uken etterpå. Kona mi spurte hva det gjaldt og legekontoret visste. Jeg ringer opp igjen på mandag for å finne ut hva det kan dreie seg om, men ingen visste noe og legen skulle ringe oss opp igjen. Dette skjedde ikke så jeg ringer igjen legekontoret på onsdag (vi hadde fått time fredag) og spør hva det dreier seg om. Ingen grunn til bekymring sier de. Det er bare en liten samtale, men sa ikke hva det gjaldt. Vi valgte å la kona mi dra alene til dette møtet på fredag.

Da sier legen at hun ville sende bekymringsmelding til barnevernet fordi det hadde luktet alkohol av meg den morgenen jeg hadde kommet med barnet vårt. Og min kone ble i sjokk siden hun har hørt så mange historier om barnevernet. Min kone er også ifra Tyrkia og hun er livredd når det gjelder barnevernet selv om vi har ingenting å frykte. Selv så har jeg bare til forsvar om at jeg tok meg masse c-vitaminer, urteblandinger og en cognac kvelden før (siden jeg selv var begynt å bli syk) og dro til legen på tom mage uten å pusse tennene.

Men er dette vanlig legepraksis? Ifølge legen så hadde hun plikt til å melde fra om dette til barnevernet. Er det virkelig tilfelle? Vi har jo ingenting å skjule og vi er gode foreldre og jeg og kona har et godt forhold. Men likevel så føler vi at dette er så unødvending å måtte gå gjennom

Hadde vært så kjekt og fått et svar på dette.

Svar

Hei.

Her kan jeg naturlig nok kun uttale meg på bakgrunn av den informasjon du kommer med her, og jeg vet ikke hva legen har tenkt eller ment om dette, som bakgrunn for å kontakte barnevernet.

Alkohol er som kjent en lovlig forbruksvare i Norge, og den store majoriteten av befolkningen benytter det av og til, også barneforeldre. Det er både lovlig og akseptert.
Så alkoholbruk i seg selv -uten andre tilleggsfaktorer- er selvfølgelig ikke en grunn til å kontakte barnevernet, og heller ikke noe barnevernet kan sette fingeren på. Men å f.eks. være synlig eller overstadig beruset mens man har ansvaret for barna, kan være en ganske annen sak, for det kan naturligvis gå ut over barnas omsorg.
Jeg ville derfor tro at legen må ha hatt andre tilleggsgrunner til å kontakte barnevernet, men jeg vet ikke hvilke. Men det fikk du jo ikke fortalt noe om, du ble kun opplyst om at barnevernet ble kontaktet fordi du luktet alkohol. Legen kan ha mistolket dette og tenkt at du kanskje var påvirket, til og med om morgenen og med ansvar for barn. Men du sier jo at det handlet kun om at du hadde en Cognac kvelden før og ikke pusset tennene om morgenen. Hvis det er tilfelle og det kun er dette det handler om, så er jo det absolutt ikke ulovlig. Og da har du og dere selvfølgelig heller ingenting å frykte, for da kan ikke barnevernet finne noe å utsette på dere.

Du spør om det er "vanlig legepraksis", det legen din gjorde her. Til det kan jeg si følgende: Dette er det klare lover om, som legen må følge, og loven sier følgende:

"§ 33.Opplysninger til barneverntjenesten
Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.
Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11 og § 4-12. "

Loven sier altså at en lege SKAL, ikke bare "kan", kontakte barnevernet dersom legen har mistanke om at et barn blir mishandlet eller at det foreligger andre former for "alvorlig omsorgssvikt". Det er verd å bemerke at legen er lovpålagt å varsle barnevernet selv bare ved mistanke, -ingenting trenger å være sikkert eller "bevist". Det går på at en eventuell tvil skal komme barna til gode.
Og det skal handle om mistanke om "alvorlig omsorgssvikt". Det å ta en Cognac om kvelden for halsen, -hvis det er kun dette det handler om- er selvfølgelig ikke noe som har med omsorgssvikt å gjøre.

Les evt hele loven her:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bld/bro/2006/0003/ddd/pdfv/270272-web_opplysn.pdf

Hvis ikke legen har noe som helst annet konkret enn det at du luktet alkohol, altså ingen opplysninger om at deres barn skulle oppleve svikt i omsorgen, så høres dette tynt ut, siden alkohol ikke er ulovlig.

Dersom ikke noen kan påvise noe som helst galt i deres omsorg overfor deres barn, og det kun dreier seg om denne cognacen kvelden før, så har dere ingenting å frykte. Men jeg vil helt avgjort anbefale dere en advokat her, fra første øyeblikk, som vil håndtere kontakten med barnevernet for dere. Det bør være en advokat med erfaring fra barnevernssaker. Ikke håndter dette selv, -det er altfor viktig og vanskelig og lett å "si noen feil", bli irritert, opphisset, osv osv, hvilket igjen kan bli oppfattet negativt. Vær hyggelig, høflig og imøtekommende fra første øyeblikk, i all kontakt med barnevernet. Husk på det hele tiden.
Hvis det dreier seg om "falsk alarm", slik du beskriver det, så trenger du profesjonell hjelp fra første øyeblikk, for å få forklart barnevernet dette. All kommunikasjon med barnevernet bør gå gjennom advokat, eller med advokat tilstede, som dokumenterer hva som blir sagt, både fra dere og barnevernet.

Men husk at det at noe blir meldt til barnevernet, er absolutt ikke det samme som at barnevernet finner "noe galt". Det er fullt mulig at de legger fra seg saken, men det er opp til dere + advokat å sørge for, ved å gi de korrekt informasjon og på riktig måte. Barnevernet håndterer saken ut fra hvilke opplysninger de får, hvordan det kommuniseres m.v., bruk derfor advokat som kan dette.

Lykke til.