Medisinvalg ved lavt stoffskifte

Spørsmål

Utifra blodprøver mente legen min at jeg hadde lavt stoffskifte og gav meg umiddelbart levaxin som jeg skal ta en tabl. i 5 av ukas 7 dager. synes det var rart at ikke binyrene ble testet.. ??
Føler ikke at levaxin hjelper noe særlig !!
homeopaten min mente at det ikke var noe galt med stoffskiftet men nemlig med binyrene. etter å ha lest div. forum ser jeg at de fleste anbefaler armour istedenfor levaxin.. Har inntrykk at de fleste mener at levaxin ikke fungerer i det hele tatt.. legen min nekter å gi meg armour og mener at det som står på nettet bare er sprøyt.. Hva mener du om armour versus levaxin ?? har sett at det ligger en del linker til nettsted i utlandet der man kan kjøpe naturaltyroksin.. hvordan virker de i forhold til armour ??

Relevante sykdommer/medisiner: Lavt stoffskifte ???

Kvinne, 26 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei !
Eg går ut frå at legen din ut frå blodprøvesvar har hatt grunn til å starte med Levaxin. Det er imidlertid slik at dersom prøvene viste svært lett redusert stoffskifte, så vil effekten av behandlinga også ofte bli liten.

Eg kjenner ikkje til korleis homeopatar måler funksjonen i skjoldbruskkjertelen. Det er imidlertid riktig at ein sjeldan gong kan redusert binyrefunksjon forårsake lavt stoffskifte. Behandling med kortison vil i slike tilfelle føre til at stoffskiftet også blir normalt. Imidlertid er binyresvikt ytterst sjeldan i forhold til lavt stoffskifte som er nokså vanleg.

Du skriv at dei fleste anbefaler Armour framfor Levaxin. Dette er nok svært upresist. Dei fleste som driv med alternativ medisin anbefaler nok thyroideaekstrakt (t.d. Armour thyroid) framfor Levaxin, men nesten alle som arbeider innanfor den "vanlege medisinen" anbefaler nok Levaxin. Det er også slik at dei fleste som bruker Levaxin og er fornøyd med det, neppe er aktiv på dei nettstadene som omtaler Armour og andre naturpreparat for lavt stoffskifte.

Armour Thyroid er ekstrakt av skjoldbruskkjertelen til gris. Ein bruker også ekstrakt av ku. Natural eller naturleg tyroksin er eit samlebegrep for ulike slike ekstrakt. Armour er så vidt eg forstår det som blir mest brukt - i alle fall i Vesten.

Eg har nesten ingen personleg erfaring med Armour Thyroid og må derfor støtte meg på litteraturen.

Fram til for ca 40 år sidan var ekstrakt av skjoldbruskkjertel standard behandling av lavt stoffskifte. Det var imidlertid vanskeleg å standardisere denne behandlinga og produksjonsprosessen var tungvint. Det blei derfor sett på som eit stort framsteg når ein klarte å framstille og lage tyroksin syntetisk. Eg har dessverre ikkje klart å finne gode forskningsrapportar som omtaler samanlikning av effekten av Armour thyroid og Levaxin. Kva som er best blir derfor eit ubesvart sprøsmål. Eg har imidlertid ingen grunn til å tru at Armour thyroid er noen dårleg behandling av lavt stoffskifte. Det er også mange pasienthistorier som forteljer om at livet blei mye betre etter at dei byrja med Armour. Slike historier har imidlertid liten verdi som vitskaplege bevis.

Legen din må søkje om såkalla registreringsfritak dersom du skal få Armour thyroid gjennom vanlege kanalar. Lukke til!

Eg vil til slutt anbefale at du leser gjennom svara som eg tidlegare har gitt på spørsmål om lavt stoffskifte.