Medisiner mot hetetokter i overgangsalderen?

Spørsmål

Hei, kvinne, 53 år, plages av overgangsalderen, spesielt hetetoktene. Hetetoktene kommer på det verste hver 30 min, om natten enda mer, svetten renner så pass at klærne er bløtt/må skiftes. Gir dårlig nattesøvn og livskvalitet. Har hold ut i 7 år, men begynner å bli veeeldig sliten av det. Ha en muskelknute på 3 - 4 cm i livmoren, uforandret i ca 2 år i følge gynekologen min.
Jeg trener 5 ganger i uken, har en aktiv og sunt livsstil, fjellmenneske og spiser sunt og naturlig (Mat- og Helselærer). Har sluttet å røyke for ca 1 år siden (kneprotese-operasjon jan 2016).
Ha hatt en mor med aggressiv brystkreft (G3), døde etter 4 års hard kamp, kreften kom tilbake igjen og igjen til tross for kjemoterapi, stråling . . . ., spredning både lunge og hjerne. . . døde i alderen 68. Er fra farssiden tungt belastet med hjerte- karsykdommer, alle døde i ganske ung alder av enten hjerteinfarkt, hjerneslag e.l. (men de levde ikke særlig sunt heller da)
Gynekologen min mente at jeg kunne prøve Østrogenpreperat (Estradot 25 mikrogram/24 timer plaster). Legen min er usikker.
Jeg er livredd for østrogen, men samtidig veldig sliten.
Hva synes dere /du? "third opinion", takk?
Har dessuten lest at Neurontin kan være løsning, brukte dette etter kneproteseoperasjon i 3 måneder, hadde ingen hetetokter eller overgangsalder-plager i den perioden. Men de kom tilbake etter at jeg avsluttet Neurontin. Ante ikke da hvorfor.
Er skeptisk til for mye medisin, neurontin er ganske "heavy". Hva synes dere?

Svar

Hei.

Skal man velge å bruke et medikament, er det alltid riktig å veie fordeler mot potensielle ulemper.
Her dreier dette seg for din del om en stor fordel; å bli kvitt hetetokter, noe som vil være av stor verdi for deg, mot potensielle risikomomenter som følge av det å bruke østrogen, altså økt risiko for diverse sykdommer, f.eks. blodpropp, hjerte-karsykdom m.m. Sannsynligheten for dette må naturligvis vurderes samlet, i sammen med hvilke andre risikomomenter du har, som f.eks. slik sykdom i familien m.v. Din almenlege er usikker på om du bør takke ja til slik behandling, forstår jeg, og det er jeg også. Det betyr ikke at jeg definitivt vil fraråde deg, men jeg tenker at ikke-hormonelle alternativ slik du selv er inne på, kanskje kan forsøkes først.

Når det gjelder Neurontin, så starter jeg med sitat fra Legehandboken.no om denne, samt to andre ikke-hormonelle behandlingsalternativ for hetetokter m.v.:

"Tre ikke-hormonelle alternative behandlinger
Gabapentin (Neurontin®)
Reduserer hyppighet og intensitet av heteplager, men kan gi plagsomme bivirkninger (Ia) og (Ib)
I en mindre studie var gabapentin 2400 mg/dag like effektivt som østrogen mot enkeltsymptomet postmenopausale hetetokter (Ib)
Kan være et alternativ blant kvinner som ikke tåler HRT
Klonidin
Catapresan® tbl. 25 mikrogram, 1-3 tbl 2 ganger daglig
Antidepressiver
Det foreligger en rekke randomiserte studier som viser effekt av ulike SSRI- eller SNRI-preparater, men behandlingsforsøkene har ofte vært relativt korte og det er usikkerhet om langtidsvirkningen
Best dokumentasjon for escitalopram (Ia), og venlafaksin (Efexor)(Ib)
Er vist å ha en beskjeden effekt mot vasomotoriske symptomer i klimakteriet (reduksjon i symptomfrekvens med hhv 1,4 og 1,8)"

Du sier at du er litt skeptisk til Neurontin, som du tenker er litt "heavy", og jeg ser den, og som du leser ovenfor, kan den gi bivirkninger. Men det er ikke gitt at DU faktisk får bivirkninger. Tenk om du faktisk IKKE fikk bivirkninger OG samtidig fikk mindre hetetokter? Det ville jo vært utmerket, og det er slett ingen utenkelighet.
Kanskje du evt får litt bivirkninger, men blir kvitt hetetoktene? Da kan det jo evt være at du synes at det er greiere holde ut litt bivirkninger, enn å fortsette å være plaget med hetetokter, dvs at du isåfall velger det minste av to onder.
Ingenting av dette finner du imidlertid ut av, uten å forsøke medikamentet.
Derfor vil jeg helt klart anbefale deg å teste ut Neurontin, evt Klonidin/Catapressan, for å se om du har noe nytte av det. For uten at du "våger" å teste ut dette, finner du jo ikke ut om det vil hjelpe deg eller ei, og teoretisk sett kan du på den måten risikere å velge vekk noe som kunne ha fjernet en stor plage i livet ditt, og det synes jeg ikke du kan ta sjansen på.

Det hele er jo veldig enkelt også:
Får du plagsomme bivirkninger av Neurontin, så er det jo bare å la være å ta den, verre er det ikke.

Håper at du tar gode valg her, og at mine innspill og råd kan være til nytte i så måte. Ha det bra.