Medikamentbivirkninger

Spørsmål

Jeg har fått konstantert Parkinsonnisme med Lewy Body. Av medisiner får jeg Aricept og Remeron for depresjon og angst - jeg bruker imovane for å få sove. I den senere tid har jeg fått økende utskilling av spytt i munnen noe som etter vært har blitt meget plagsomt både for meg min kone og øvrig familie. Jeg gruer meg også for å besøke andre og ellers delta i det sosiale liv.
Mitt spørsmål blir derfor om dette er en utvikling i sykdommen ellere om det er en bivirkning av medisinene og i tifelle hvilken, er det andre nedisiner som kan erstatte denne. Hvis det er en utvikling i sykdommen er det en medisin for å redusere spyttskilling.
På forhand takk.

Relevante sykdommer/medisiner: Parkinsonnisme
Remeron. Aricept.

Mann, 73 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei.

Spyttsekresjonen er en av disse kroppsfunksjonene som de fleste ikke tenker noe særlig over eksistensen av før det blir noe galt med den. Både for lite og for mye spyttsekresjon kan imidlertid være svært ubehagelig for den det gjelder. Forøket spyttsekresjon (hypersalivasjon) skyldes ofte medikamentbivirkninger. I ditt tilfelle vil nok den mest sannsynlige synderen være Aricept. Dette medikamentet er et såkalt "kolinergikum", og en av de palgsomme bivirkningene når det kolinerge systemet blir overstimulert er øket spyttsekresjon. Jeg vil tro at denne tendensen kanskje kan bli forsterket når du bruker Remeron. Remeron i seg selv øker ikke spyttsekresjonen, men nedbrytingen av Remeron i kroppen skjer delvis gjennom det samme enzymzyztemet i leveren som Aricept brytes ned av, og Remeron har en tendens til å hemme dette enzymsystemet (CYP 2D6 og CYP 3A4) slik at konsentrasjonen av Aricept i blodet kan stige og gi ytterligere kolinerge bivirkninger. For å gjøre bildet komplett brytes også Imovane delvis ned gjennom CYP 3A4, selv om jeg tror at dette bidraget er heller beskjedent i denne sammenhengen.

Det ovenstående er ment som en forklaring på hvorfor jeg tror dine spyttsekresjonsplager oppstår. I praksis synes jeg du bør kontakte legen som har skrevet ut medisinene dine med tanke på å få endret doseringen. Kanskje forsvinner plagene ganske enkelt ved å redusere dosen av Aricept noe, kanskje bør du kutte helt ut Remeron eller Aricept. Disse vurderingene er som du skjønner av de ovenstående teoretiske betraktningene relativt kompliserte, og bør vurderes av en som kjenner både deg og din sykdom bedre enn jeg gjør. Det er ikke sikkert du trenger en legetime for å få dette vurdert, kanskje det holder med en telefon til legen. Jeg synes uansett at du ikke bør gjøre disse medikamentendringene på egen hånd.

Som du skjønner tror jeg at dine spyttsekresjonsplager kan bli mye bedre eller helt bra ved relativt enkle endringer. Lykke til!

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 199,-