Malariatabletter i Thailand og Mexico

Spørsmål

Hva er forskjellen på malariatbl. en får ved reise til Thailand i forhold til en reise til Mexico.

Kvinne, 37 år

Svar

Til Thailand trenger man vanlivis ikke malariamedisin, og ikke til Mexico heller. Det er nok å forebygge myggstikk.

Malariaparasittene i Thailand er mye mer resistente mot malariamidler enn i Mexico. I Mexico er fortsatt klorokin godt nok, i Thailand trenger man Lariam, Malarone eller doxycyclin, om man for eksempel skal gjøre feltarbeid i regskogen. Lariam kan gi angst og depresjon, doxycyclin gir solbrentlignende hud og sopp i skjeden. Malarone har ingen andre ulemper enn at det ville være dyrt å bruke over lang tid.