Malariamidler under graviditet

Spørsmål

Jeg har hørt at malariamiddel (Klorokin i kombinasjon med Paludrine) kan føre til fosterskade ved graviditet. Er det snakk om hjerneskade eller misdannelser?

Vi er noen venninner som har diskutert om bruk av medikamenter som f.eks. malariamiddel under svangerskapet kan være årsak til autisme hos barnet.

Kvinne, 32 år

Svar

Klorokin og Paludrin er de eneste malariamidler som trygt kan brukes av gravide. Dette står i alle lærebøker om tropemedisin, men om du leser Felleskatalogen står det at klorokin bare må gis til gravide dersom fordelen oppveier riskoen for barnet. Det at legemiddelprodusenter advarer mot bruk av et medikament til gravide er mer for å beskytte legemiddelprodusenten mot erstatningskrav enn for å beskytte fosteret. Om det er risiko for malaria er det mye farligere for fosteret enn medikamentene er.

En annen sak er at der det er noen særlig risiko for malaria i Afrika gir klorokin og Paludrin en altfor dårlig forebyggende effekt, og da er det spørsmål om man ikke heller burde bruke Lariam eller Malarone, som det også advares i Felleskatalogen mot å gi til gravide, men heller ikke for disse medikamentene finnes det holdepunkter for at de kan gi fosterskade.

Mitt budskap er at om man er gravid bør man så vidt det er mulig å unngå å reise til steder med betydelig risiko for malaria. Dersom man må reise til slike steder må man både forebygge myggstikk og ta malariamedisin: ved moderat risiko klorokin og Paludrin, ved høy risiko Lariam eller Malarone.